”Det lille folket” er ikke glemt

Troens Bevis støtter 7 nasjonale misjonærer som forkynner evangeliet blant de fattige og primitive twa-pygmeene i Kongos jungler. Rundt 1100 familier har kommet til tro gjennom denne fantastiske pionerinnsatsen.

 

– Troens Bevis’ forlengede arm blant pygmébefolkningen, Mary Lugolo Wabiwa og hennes medarbeidere gjør en fantastisk innsats i Kongos skoger, der de driver sin oppsøkende virksomhet, forteller Rune Edvardsen etter sin siste tur til Kongo.

-Nesten ingen lokale kristne brydde seg tidligere om disse utstøtte menneskene. Bare noen få drev litt evangelisk arbeid. Dette fordi pygmeene har svært liten status blant befolkningen. Ennå går historier om pastorer som ikke vil spise i samme rom som en pygmé, forteller Edvardsen.

De fattige pygmeene lever i skogene for det meste på flukt grunnet krig og opprør. En mann Rune traff i Kongo fortalte at hans menighet talte 200 – 300 mennesker, men at han ikke forventet å finne noen av dem igjen når han vendte tilbake til skogene. Her drepes folk som dyr, og noen blir også delvis spist av kannibaler. Forholdene er helt forferdelige.

Opptil 2500 på møtene
– Vi fikk rapport om at Mary hadde hatt flere kampanjer blant pygmébefolkningen; faktisk opp til 2500 mennesker på sine møter. Helt utrolig når vi tenker på at dette finner sted dypt inne i skogene, forteller Rune.

– Mange er kommet til tro, men de mangler den mest elementære kunnskap. Disse folkene har levd sine liv isolert dypt inne i skogene. De har aldri dyrket jorden eller lært seg noen form for håndverk. Da sier det seg selv at de befinner seg på et meget lavt funksjonsnivå. I Troens Bevis har vi stor respekt for den lokale og nasjonale kultur. Vi forsøker aldri å forandre kulturen, men likevel trenger disse menneskene å lære de mest elementære ting.

Konstant på flukt
– Jeg besøkte en gruppe på flere hundre mennesker som bor i stråhytter utenfor Goma i Kongo. Disse er også meget gode venner av min far, Aril. De er frelst, men lever under stadig trussel om at opprørerne kan komme å meie dem ned.

Vi holdt gudstjeneste der i et lånt trehus hvor de holder sine møter. Vi ønsker nå å hjelpe dem til å bygge noen mer solide hus, som skal fungere som kirke, skole og tilfluktsrom. Mens vi var der begynte de lokale lederne å bli urolige. Soldater var på vei mot leiren.

Vi kom oss i bilene og fikk kjørt vekk, mens pygmeene stakk til skogs. Dette er hverdagen for twa-pygmeene her i Kongo, forteller Rune, som har fått et stort hjerte for det lille folket som er nødlidende, glemt og rettsløst.

I Kongo lever det i dag rundt 500 000 pygmeer fordelt på 12 stammer. Disse folkeslagene som kalles Twa lever ennå på steinaldernivået lik deres slektninger i Rwanda og Burundi.

De lever nesten nakne langt inne i junglene og foraktes av alle andre stammer og nabofolk, til og med blant de kristne. Rune Edvardsen møtte twa-pygmeene første gang våren 2002 under forberedelsen til Aril Edvardsens første kampanje i Goma.

Under Aril Edvardsens kampanje kom en nyfrelst pygmégruppe ut av skogene og deltok på møtene. Troens Bevis begynte å støtte Mary Lugolo Wabiwa som nasjonal misjonær blant pygmeene. Rune møtte Mary igjen under sin kampanje i september. I dag har 1100 familier kommer til tro, til sammen rundt 8 000 -10 000 mennesker.

For mer informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet blant Pygmeene kan du kontakte Sarons Dal direkte eller gå til webshop og se under ”Gi en Gave”. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter