Kristen bokhandel åpnes i Betlehem

En av de innfødte misjonærene Troens Bevis støtter i Betlehem forteller at nå i desember planlegger de å åpne en kristen bokhandel i tilknytning til menigheten.

 

-Dette har vært en drøm siden 1992, forteller Nihad.

-Den skal hete “Immanuel Bookshop” og vil kunne selge kristent materiell for folket, søndagskole materiell til menighetene og den vil være et utadrettet kontaktpunkt for samfunnet.

På tross av trenden der flere og flere kristne palestinere flytter fra Betlehem på grunn av den politiske situasjonen, opplever menighetene i fremgang og vekst.

31 døpt
Ifølge Nihad er 31 mennesker er blitt døpt den siste tiden og 7 unge par får opplæring i hvordan de kan lede husgrupper. Han er også takknemlig for at det etter lang ventetid er vokst frem et ungt ektepar som kan lede ungdomsarbeidet i menigheten. Videre forteller han at menigheten nylig arrangerte en ekteskapskonferanse der 16 par deltok.

-Dette var veldig vellykket, og på slutten hadde vi fornyelse av ekteskapsløftene. Dette ble gjort med tårer og varme følelser. Pris Gud for hans kjærlighet til oss!

Troens Bevis vil også besøke de troende i Bethlehem under den planlagte påsketuren til Israel i 2005. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter