Innfødte misjonærer bak stille folkevekkelse

De 8 innfødte misjonærene Troens Bevis støtter i Burundi står bak en stille folkevekkelse som stadig øker i omfang. På sykehus og skoler, i fengsler og militærleire, i bydeler og på landsbygda, vitner misjonærene om Jesus mens enkeltpersoner, familier og hele forsamlinger kommer til tro.

 

De 8 nasjonale misjonærene som får underhold fra Troens Bevis i Burundi står bak en stille folkevekkelse på grasrotplanet. De besøker syke, elever, innsatte, soldater og vanlige familier og større forsamlinger mens de vitner om sin tro. Og resultatene uteblir ikke. En etter en tar enkeltpersoner, familier og hele forsamlinger imot evangeliet med åpne armer.

Bitter strid ble snudd
En av misjonærene som heter Adolphe forteller at han besøkte en gruppe statsansatte. De var blitt så uenige innbyrdes, og lå i så bitter strid at konflikten var kommet helt ute av kontroll og de truet med å ta livet av hverandre. – Jeg snakket med dem om Jesus, forteller Adolphe, og viste dem ut ifra Guds ord hva de skulle gjøre for å komme til enighet. De omvendte seg og tok imot Jesus og vitner nå om hvordan Han skapte fred blant dem.

Besøker militærsykehus
Adolphe forteller også at på grunn av krigen er det mange, både unge og eldre soldater, som er blitt skadet og er sengeliggende på det militære sykehuset. Han nevner spesielt en skadet ung mann han snakket med som var veldig hungrig etter å kjenne Gud. – Jeg snakket om Jesus og viste han veien som går til Faderen mens vi leste Guds ord sammen. Han var redd for å kalle seg ”kristen”, men det var ikke tvil om at han tok imot Jesus som sin frelser.

Kvinner kommer til tro
En annen av misjonærene, Mrs. Spes, som er en kvinnelig pastor, forteller om flere kvinner som har tatt imot Jesus. En av dem var ei ung jente som var lå døende på sykehuset.

– Hun tok imot Jesus som sin frelser og lå og leste Bibelen hver dag. Jeg pleide å gi henne skriftsteder hun kunne lese som trøst og styrke. Hun leste hver dag inntil hun døde i desember 2004.
Mrs. Spes forteller om en annen kvinne som var gift, men barnløs. – Jeg fortalte henne nyhetene om Jesus og hun inviterte ham inn i livet sitt, og i sin kjærlighet gav Han henne en baby. Hun hadde vært prostistuert, men går nå stolt rundt og forteller at før var livet hennes ikke verdt noe, men nå har Jesus gitt henne alt.

Først ekskona, så mannen
Pie, som også er pastor, forteller at han bruker ettermiddagene til å besøke de forskjellige bydelene og gi sjelesorg. Han drar også ut på landet og besøker menigheter og vitner for folk på markete.

– I bydelen Yoba tok nylig 23 personer imot Jesus, 8 av dem følger jeg personlig opp.
Han forteller også om en soldat, Leonard, som deserterte hæren og giftet seg med en kvinne som skapte stor problemer for han. Etter en stund ble han lei og forlot henne. En dag traff Pie ekskona til Leonard, vitnet for henne og hun omvendte seg og tok imot Jesus. Da Leonard etter en stund så forandringen som var kommet over henne tok han selv imot Jesus, og i dag er de et ektepar som flittig besøker menigheten og lever i fred med hverandre.

Alle misjonærene forteller at de har en visjon om å se folk i Burundi vende om til Gud. De ser også evangeliet som kilden til fred og forsoning i et land splittet og ødelagt av krig gjennom mange år. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter