Enhet blant troende vinner myndighetenes gunst

Troens Bevis’ misjonær i Georgia, skriver at kirkene i landet nå har gått inn i et historisk samarbeid, etter råd fra tidligere president Shevarnadze. Flyktninger, enslige mødre, eldre og ungdommer er blant dem som får hjelp av de sosiale støtteprogrammene kirkene nå samarbeider om.

Det var under en invitasjon til å tale i Tbilisi Baptist kirke at tidligere president Shevarnadze oppmuntret de troende til å involvere seg i samfunnspolitiske saker og sosiale formål for å stå imot den nasjonale ekstremismen som truer landet. Denne nasjonale ekstremismen har også ført til forfølgelse av menigheter på utsiden av den offisielle ortodokse kirken.

– For å nå folk med evangeliet må dere involvere dere i landets politiske og sosiale liv, sa Shevarnadze i talen til baptistene. Baptistmenigheten tok imot oppfordringen og har klart å få i stand et samarbeid der hvert år ledere fra den katolske kirken, de uoffisielle ortodokse, den lutherske og andre protestantiske kirker har utviklet et samarbeidsprosjekt for ungdommer som er hardt ut å kjøre, Georgiske flyktinger i Nord-Ossetia, flyktninger fra Tsjetsjetenia, enslige mødre og eldre.

Nærmere 60 frivillige jobber også for en veldedighetsorganisasjon de har startet som heter St. Ninos orden. Ifølge Troens Bevis sin nasjonale misjonær i landet, Vladimir, er det på grunn av disse tiltakene nå mulig å invitere politikere til kirkene, noe som var uhørt tidligere på grunn av den ortodokse kirkes rang og makt. Han legger til at myndighetene ser også på reformene innenfor landets religiøse liv som en fordel med tanke på EU-medlemskapet som Georgia nå strekker seg etter. Et av kravene for medlemskap i EU er toleranse for religiøse minoriteter. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter