Misjonens beste lagspillere

Ingen kommer nærmere de unådde på misjonsmarken enn de nasjonale misjonærene. Rundt 12 000 av misjonens beste lagspillere har inntil nå vært underholdt av Troens Bevis. For tiden underholdes om lag 700. Men mange sitter fremdeles på benken i mangel av støtte.

 

Helt siden Aril Edvardsen i 1960 mottok visjonen om å nå verdens unådde folkeslag med evangeliet, har misjon gjennom nasjonale vitner vært et av de mest sentrale virkemidlene.
Fra de første ti nasjonale ble underholdt i staten Parana i Brasil våren 1960 og inntil i dag, er rundt 12 000 nasjonale vitner blitt sendt ut med underhold fra partnerne i Innfødt Evangelist Misjon i Sarons Dal.
Resultatet er at praktisk talt tusentalls menigheter er grunnlagt basert på støtten herfra, og hundretusener av mennesker er blitt Jesus troende.

Glemte lagspillere
Det har vært mange misforståelser knyttet til kultur, levemåte og evangeliet. Derfor har ofte misjonens beste lagspillere, de nasjonale Jesustroende, blitt sittende på benken på grunn av vestlige fordommer. Selv om mange andre organisasjoner nå også satser på de nasjonale, var det et stort steg innen moderne misjonshistorie da Aril Edvardsen begynte å støtte innfødte misjonærer i 1960.
Det er ikke vanskelig å se fordelen med nasjonale misjonærer: De befinner seg i samme land og distrikt som de unådde, og trenger vanligvis ikke å dra ut på lange reiser til misjonsfeltene.

Mange nasjonale har allerede mottatt sitt kall, og venter bare på at forholdene skal bli lagt praktisk til rette slik at de kan bli sendt ut. De behøver ingen språkstudier i forkant, de kjenner den nasjonale og lokale kulturen, og vil av folket bli betraktet som sine egne.
De kjenner folkets skikker og seder, tankemåten og den lokale religion. De behøver ikke visum eller oppholdstillatelse, og kan heller ikke bli kastet ut av landet hvor de forkynner, grunnet dumheter eller forfølgelse på annet grunnlag.
De nasjonale bærer ofte på en sterk, Gudgitt byrde og nød for sine egne landsmenn og kvinner, og er villig til å ofre mye for å gi sitt folk evangeliet. De lever billig og kan ofte klare seg på en brøkdel av det underhold som en tilsvarende utenlandsk misjonær trenger.
De nasjonale kan spise den lokale maten uten å få magebesvær, og vet å kunne svømme i den lokale kulturen langt bedre enn utlendinger.

Skandinavere med egne stedfortredere
Basert på mer enn førti års omfattende misjonserfaring, har Troens Bevis bygd opp et meget effektivt og rasjonelt system for underhold av nasjonale misjonærer.
Ivrige misjonsvenner, som selv ikke har anledning eller personlig kall til å reise ut på misjonsmarken, har siden 1960 kanalisert betydelige deler av sin misjonsinnsats gjennom Innfødt Evangelist Misjon (IEM) i Sarons Dal.
Resultatene er formidable. IEM har hatt egen spalte i Troens Bevis siden mars 1962. Hver måned siden den gang har den ene gripende historien etter den andre fra frontlinjen stått på trykk som beviser hvilket enormt redskap de nasjonale misjonærene representerer.

Hver av de nasjonale misjonærene våre har sitt eget kort i kartoteket i Sarons Dal. Der fins bilde av vedkommende med navn og virkefelt, samt en rekke andre opplysninger. Størrelsen på underholdet fastsettes i samsvar med levekostnadene i det enkelte land, og i samsvar med de nasjonale kirkelederne som har anbefalt vedkommende misjonær.
De fleste nasjonale misjonærene er utsendt og underholdt i kjølvannet av Aril Edvardsens mange korstog på strategiske steder rundt omkring i verden. De ivrige evangelistene deltar på Arils massekorstogsmøter om kveldene hvor de ser Guds kraft i aksjon gjennom Ordets forkynnelse, og de tegn og under som medfølger evangeliets forkynnelse.
Om formiddagene deltar de som svært motiverte og lyttende ”studenter” under Arils dynamiske predikantseminarer. Tallet på nasjonale vitner som har blitt undervist og inspirert gjennom årene, har nå kommet opp i mellom 150 000 og 160 000.
Ved avslutningen av hvert seminar utfordres de nasjonale til å gå til de unådde folkeslagene som måtte befinne seg i landet. De tilstedeværende pastorene utfordres til å gjøre sine menigheter til sendermenigheter.

Du kan få din personlige nasjonale stedfortreder blant de unådde.  Da kan en lagspiller til få reise seg fra benken.  Kontakt Troens Bevis i dag og vi finner fram til det opplegget som passer best for deg. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter