Flere Jesus troende etter Tsunami katastrofen

Antall Jesus troende øker på Andaman øyene etter Tsunamiens dødlige herjinger. Nå planlegger Troens Bevis sin misjonær å bygge to nye kirker i Hutbay.

 

-Antall Jesus troende øker mer i Hutbay enn noe annet sted på Andaman øyene, forteller  Matthew Varughese som er en av Troens Bevis sine nasjonale misjonærer.

-Folket i Hutbay har mistet alt, og dette har åpnet øynene deres til vårt oppriktige ønske om å hjelpe dem.

Matthew, hans familie og de 70 barnehjemsbarna han har ansvar for overlevde ble Tsunamien dødlige herjinger 2. juledag som ved et under. Barna gjemte seg i e kjeller i flere dager, og de første rapportene som kom ut var at de var forløbig trygge, men svært redde.
Så snart Matthew og barna  klarte å ta seg ut begynte de å frakte nødhjelp og forsyninger til de store flyktingeleirene der tusenvis av husløse ble fraktet  fra øygruppene rundt.

Matthew forteller at alle medarbeiderne hans jobber fremdeles for fullt med å hjelpe ofrene etter Tsumani katastrofen. Hver uke tar de det de har klart å skaffe av nødhjelp og proviant til Hutbay som ble spesielt hardt rammet.

Han forteller  at deres egen kirke i Hutbay ble helt ødelagt av flodbølgen, men at de har satt opp en provisorisk byggning av planker og blikk inntil de klarer å bygge noe mer permanent. På grunn av alle de nye Jesus troende som er kommet til i Hutbay etter Tsunamien skal de også bygge to nye kirkebygg.

Fra 70 til 170 barn
Barnehjemmet til Varughese har i etterkant av Tsunamien økt fra 70 til 170 barn.
Han forteller at de har adoptert og tatt til seg 100 barn fra det skogkledde kyst området der spesielt mange familier mistet hele livsgrunnlaget etter Tsunamiens herjinger.

På grunn av akutt vannmangel har de bestemt seg for å grave ut en stor brønn og bygge et nytt hus på et stykke land de eier 15 km fra stedet barnehjemmet nå står.
Alle de nye barna  blir nå flyttet dit i en midlertidig byggning og sendt til  nærliggende skoler. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter