2 000 kom til tro i Darfur

2 000 personer kom til tro i Darfur i mai, etter en evangelisk kampanje der sudanske Troens Bevis-misjonær medvirket.

 

I mai medvirket flere av de 16 sudanske misjonærene som får støtte av Troens Bevis, i en evangelisk kampanje i Darfur. Ifølge ferske rapporter var det 8 000 som kom på møtene og 2 000 tok imot evangeliet og ble Jesustroende. I etterkant er det startet 4 nye menigheter i dette området.

Charles Lado, som har ansvar for 8 av de nasjonale misjonærene, forteller at han selv drar til Darfur én gang i måneden for å undervise og oppmuntre de Jesustroende.

– Vi har en nasjonal misjonær i Darfur på fulltid. I mai holdt vi store møter der 8 000 mennesker kom og 2 000 gav sine liv til Jesus. Det har ført til 4 nye kirker, deriblant en menighet med 200 medlemmer, skriver han.

– Selv drar jeg dit en gang i måneden fra Khartoum for å hjelpe til med undervisningen.

Åpent for evangeliet
Sudan har nå fått fred etter 20 år med borgerkrig mellom nord og sør. Av de 241 folkegruppene i Sudan er det 94 som defineres som totalt unådd med evangeliet. Tidligere har det ikke vært mulig å nå disse med evangeliet på grunn av borgerkrigen, men nå er muligheten der. Flere av disse stammene bor i Darfur-provinsen.

Selv om krigen i Darfur ennå ikke er slutt, er det fullt mulig å forkynne evangeliet i byene og mange steder også i de store flyktningleirene. FN regner med at 200.000 –300.000 mennesker er blitt drept og over 2 millioner er blitt flyktninger i løpet av de 2½ årene som denne krigen har vart.

– Mange misjonsorganisasjoner kommer til Sudan nå med humanitær hjelp, men veldig få er villig til å hjelpe å nå vårt desperate folk med budskapet om fred med Gud gjennom Jesus Kristus, sier Fermo Ogilla, leder for Sudans pinsemenigheter.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter