Jesusbevegelsen gjør stormskritt i Indonesia

Antall Jesustroende øker med stormskritt i Indonesia. Bare Kina har nå flere troende i Asia.

 

Troens Bevis sin kontaktperson i Jakarta rapporterer at tallet på Jesustroende i Indonesia er nå opp i 80-90 millioner mennesker.

– Det siste tallet vi fikk i 2002 kom fra en person som mistet jobben i Statistisk Sentralbyrå i Indonesia, etter å ha fortalt offentlig at antall kristne hadde økt til 35 %. Det offisielle tallet fra myndighetene ligger på 18,8 %, forteller Lantang som jobber på Troens Bevis sitt kontor i Jakarta.

Uansett hvilket prosent tall som stemmer, betyr det at Indonesia har sett en enorm vekst blant Jesustroende de siste årene. I 1998 var det offisielle tallet 5 % protestanter og 3 % katolikker, ifølge CIA’s faktabok.

– Dette betyr at med 250 millioner indonesere har vi rundt 80-90 millioner kristne i landet. Dermed er det bare Kina som har flere troende enn oss, sier Lantang.

Bomber trekker flere mot Jesus
Lantang forteller også at denne utviklingen er bekreftet av indonesiske Jihad.

– Dette blir bekreftet av Jihad i en uttalelse jeg leste i fjor, der de sier at en må være klar over at dess mer de kristne forfølges, dess flere nye Jesustroende kommer til.

Lantang legger til at terrorangrepene på Bali gjør at mange indonesere totalt avviser de Islamske fundamentalistene og spør seg hvordan de kan gjøre slike ting i Guds navn. Det gjør at flere av dem nå er mer åpne for evangeliet enn tidligere.

Han forteller også at den største menigheten i Jakarta nå har 80.000 medlemmer. Hvert år leier de fotballstadion for å feire jul!

48 misjonærer
Troens Bevis underholder 48 nasjonale misjonærer som virker i Indonesias øyrike. Det går frem av de personlige rapportene fra misjonærene at overalt har evangeliet fremgang, men flere av dem sliter økonomisk.

– Levekostnadene blir stadig høyere og høyere og vi må finne vår egen måte å støtte familien, skriver Marsid på Vest-Kalimantan. – Soknebarna er selv fattige og vi kan ikke forvente av dem at de har midler nok for menigheten og arbeideren. Allikevel, mirakler skjer – mange ganger når de ser at vi virkelig ikke har noen ting igjen i huset, kommer de og gir hjelp med hva som helst av det de har.

Lantang bekrefter disse forholdene og sier at den største utfordringen for de nasjonale misjonærene i fjerntliggende områder er mangel på økonomisk støtte.

– Evangeliet ville nå ennå bedre frem om disse misjonærene hadde større økonomiske ressurser til å reise og dele ut mat og møte andre prekære behov i landsbyene.
Når får folk en førstehåndsopplevelse av Guds kjærlighet som vi forteller dem om.

Vil du være med å gi en gave til innfødte misjonærer kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter