Kultgruppe rekrutterer kristne i Kina

Kultgruppen Eastern Lightning rekrutterer kristne kinesere ved bruk av økonomi, fordreide bibelsitater og vold. Troens Bevis’ koordinater i Kina intensiverer mottiltak for å stoppe forførelsen.

 

En kultgruppe som kaller seg Eastern Lightning – Østens Lys, har startet en aggressiv rekruttering av kristne. Den ene av Troens Bevis’ sine 2 koordinatorer i Kina forteller at denne offensiven ofte er rettet mot unge pastorer. Mange av dem er nye i troen og har ikke bibelkunnskaper nok til å avsløre fordreide bibelvers.

Eastern Lightning er en kult som lærer at Jesus kom tilbake til jorden i 1990, som en 30 år gammel kinesisk kvinne, som nå lever i skjul. De bruker økonomi, fordreide bibelsitater og vold for å få kristne over til seg. Derfor er intensiv bibelundervisning nå en prioritert oppgave blant de troende for å stoppe forførelsen, forteller hun. Den kvinnelige koordinatoren har selv ansvar for bortimot 20 pastorer, hvorav fem av dem får støtte som nasjonale misjonærer fra Troens Bevis partnere.
Nå har hun satt samtlige pastorer i gang med et intensivt ettårig bibelkurs, samtidig som hun advarer mot kultens strategier.

Infiltrerer menigheter
– Kultmedlemmer infiltrerer bevisst menigheter for å vinne nye kultmedlemmer. De kommer som ”lysets engler”, men er egentlig ulv i fåreklær, sier hun.
Nylig ble to av hennes pastorer oppsøkt og invitert til en lukket samling. Det var først da verten introduserte seg som engelen Gabriel at de forstod at noe var galt. De to pastorene forlot forsamlingen øyeblikkelig, og rett etterpå ble dørene til lokalet låst.

Operer under jorden
Sekten operer under jorden og de kinesiske husmenighetene er spesielt utsatt. En to- årig politikampanje mot denne og andre sekter som Falun Gong, har plassert over 2000 kultmedlemmer i fengsel. Men ved å sikte seg inn på kristne fortsetter kulten å vokse mer enn noensinne, skriver Time Asia i en artikkel allerede i 2001.

Kinesisk dommedag
Sekten, som fokuserer på dommedag og har satt den inn i en kinesisk sammenheng, tiltaler spesielt fattige på landet, som ofte er dårlig grunnfestet i kristen teologi. Sekten forklarer den røde dragen i Johannes Åpenbaring som et bilde på Kina, og dette bildet passer bra for de fattige landsbyfolkene som føler mydighetene har sviktet ved å ikke øke levestandarden deres eller gjøre slutt på korrupsjon.

Virker mot sin hensikt
Kinas religiøse restriksjoner bidrar til at sekten vokser. Den offisielle kirken kan ikke utdanne nok pastorer til den stadig voksende kristne befolkningen, og forholdet er 50.000 troende til en ordinert pastor. Undergrunnskirken og husmenighetene har det samme problemet, der det er et så stort behov for pastorer at mange av dem er nyfrelste 19 åringer.

7 ut av 10 kommer til tro ved helbredelse
– Mangel på helsetilsyn på landsbygda gjør at 7 ut av 10 kristne kommer til tro gjennom sykdom, ved at noen ber for dem, beregner Faye Pearson, lærer ved Kinas største teologiske seminar i Nanjing, skriver Time Asia.
Troens Bevis støtter i dag 66 nasjonale misjonærer i Kina. De virker i første rekke gjennom husmenighetene og går fra landsby til landsby der de ber for syke og forkynner evangeliet til frelse.
I sin rapport fra Kina i november, har Innfødte Evangelist Misjon i Troens Bevis tatt med følgende historier fra de nasjonale misjonærene som også støtter opp om beregningen til Pearson;

Helbredet for hjerteproblemer
”Jeg kommer fra Changtu. I år 2000 fikk jeg alvorlige hjerteproblemer, og ble sendt til sykehus. Etter lang tid, og store utgifter, sendte legene meg hjem selv om situasjonen ikke var bedret.
Etter en tid kom en kristen arbeider på besøk til meg. Han fortalte meg om Jesus og han ba for meg. Noen dager etter dette begynte jeg å kjenne meg bedre og bedre, og jeg kjente også hvordan Herren fylte meg med glede. Jeg fikk et nytt liv med håp og glede i mitt hjerte.
Jeg er nå en helt ny skapning i Jesus, og elsker å tjene ham, i en alder av 64 år.”

Overlevde feil blodtype
”Det er en søster som arbeider på laboratoriet på et sykehus. Hun forkynner evangeliet på sykehuset og har ledet mange til Herren. En natt kom det inn en svært syk mann som trengte blodoverføring umiddelbart. En av de ansatte på laboratoriet kom ved en feiltagelse til å ta ut feil blodtype. Senere da en sykepleier oppdaget feilen var det allerede for sent. Blodoverføringen var allerede godt i gang. Alle ble grepet av panikk, men vår søster sa: ”La oss be. Bare Gud kan hjelpe oss nå.” Vi knelte og ba gjennom hele natten. Neste morgen da legene sjekket var det ingen unormal respons og pasienten hadde det fint. Dette er Guds nåde og han styrket vår tro gjennom dette.”

Ba for dødt barn
”Jeg vil dele en opplevelse vi hadde i min hjemby.
En av mine medarbeidere forkynte i landsbyen og mange kom sammen for å høre. Da han talte om Guds kraft, var det en mann som reiste seg og gikk hjem. Han kom tilbake til møtet bærende på sitt døde barn og sa: Vær så snill å be til din Gud at jeg må få mitt barn tilbake”. Alle stirret på evangelisten og han knelte og ba en lang stund, men ingen ting skjedde. Han ropte da til Herren: ”Herre! Ikke la din tjener bli til skamme. Lovet være ditt navn!”
Like etter hørte vi barnegråt og gutten hadde kommet tilbake til livet. Alle var overrasket og alle kom til tro på Jesus den dagen. Det ble en stor glede i landsbyen.”

– Vår kontaktperson bekrefter at alle vitnesbyrd er fra de innfødte misjonærene som får sitt underhold via Troens Bevis, sier Kåre Stusdal, leder for Innfødt Evangelist Misjon.

Kilde: IEM rapport for November 2005 og Time Asia, 2001.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter