Medarbeidere i jordskjelvområdene

Troens Bevis har flere som hjelper til i jordskjelvområdene i Pakistan og India.

 

Den 8. oktober 2005 ble Kashmir i de østre deler av Pakistan, og den indiske del av Kashmir, rammet av jordskjelvet som målte 7,6 på Richters skala. Bare i Pakistan nådde tallet på drepte opp i over 80 000. I tillegg kommer alle som ble skadet og de over 3 millioner som ble hjemløse. Og rapporter fra den indiske siden av grensen forteller om lignende tragedier.

Men midt i jordskjelvområdet i fjellene i Kashmir virker flere Jesus troende, som får underhold av Troens Bevis’ partnere, blant sårede og sørgende. De hjelper også befolkningen med humanitær hjelp så langt de har ressurser.

En av disse nasjonale Jesus troende på Pakistans side av Kashmir er Ghulam Sahed (52). -I 1976 kalte Herren meg til å begynne i fulltids tjeneste. Jeg arbeider med å bringe Guds frelse til folkene. Jeg har min base i Rassal Pure hvor det bor rundt 35 000. De fleste er muslimer, og noen få kristne. Jeg besøker jevnlig også tre andre steder.

Ghulam Sahed, som har fått underhold fra 2002, forteller fastboende i Kashnmirs fjell om troen på Jesus.

-Det er også andre som får støtte av Troens Bevis partnere, som gjør det samme i Indias Kashmir, over grensen dit vi pakistanere ikke kan gå, skriver koordinatoren for Troens Bevis sitt arbeide i Pakistan, Marqus Fida.

Brevskole elever i Taliban befestede områder

Misjonspartnere i Norge og de nordiske land underholder 56 Jesus troende i Pakistan, inkludert 6 som driver brevskolen «Det Nye Liv» på urdu. Titusener er allerede blitt Jesus troende gjennom kurset, og skolen har for tiden 100 000 aktive elever som vil lære mer om Jesus.

Flere av brevskoleelevene kommer fra Pathanfolket i Nordvest-Pakistan som lever på begge sider av grensene mellom Afghanistan og Pakistan. Fra Katmalaområdet skriver Kamran:

«Jeg bor her i grenseområdene nær Afghanistan. Her foregår det enda krigshandlinger når amerikanske og pakistanske soldater kjemper mot Talibanstyrkene, og mange drepes i krigen.

Men, takk Gud, vi har det bra. Jeg fikk fatt i Aril Edvardsens brevkurs, og nå ber vi for fred i verden.

Gjennom brevkurset er jeg kommet til tro på Jesus som min frelser. Nå kan jeg studere Guds hellige Ord hver eneste dag. Alt dette har skjedd på grunn av brevkurset «Det nye liv».

 

Ber for Troens Bevis

-Jeg vet at Troens Bevis nå har problemer med økonomien, slik at de ikke kan hjelpe oss slik vi nå trenger det både blant de jordskjelvrammede millioner i Kashmirs fjellområder og ellers utover vårt store land. Men vi takker og ber for Troens Bevis’ store innsats, og tror og håper at pengene vil strømme inn, slik at Troens Bevis ikke hindres i den store innhøstning av evige sjeler, sier Marqus Fida.

Kilde: Troens Bevis bladet for februar, 2005

 

Ghullam Sahed er en av de 56 Jesus troende som Troens Bevis underholder i Pakistan. Han virker i de jordskjelvrammede områdene i Pakistans Kashmir.

Sultne pathanere i Talibanland på begge sider av grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Her har Troens Bevis’ brevkurs i Pakistan mange elever som er blitt Jesus troende.

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter