Skal sende 24 timer i døgnet

Fra april skal Troens Bevis ha 24 timers satellittsending i døgnet rettet mot den arabiske verden.

 

Det blir ny ekspansjon i TV-evangeliseringen ut fra Sarons Dal fra april måned. Da skal «Miracle-kanalen» begynne å sende 24 timer i døgnet. Nå sender kanalen 12 timer per dag.

– Den arabiske verden er mer åpen enn noen gang for evangeliet, forteller daglig leder av kanalen, Barty Shokralla.

– Ved å sende 24 timer i døgnet forventer vi ennå mer frukt. Det er viktig å gripe muligheten nå mens vi har den, en vet aldri hvor lenge denne døren vil være åpen, poengterer han.

– Forhåpentligvis når vi nå ut til en helt ny gruppe mennesker som ikke ser på oss på dagtid. Det er sikkert en del som ikke vil innrømme åpenlyst at de ser på kanalen, sier teknisk sjef, Øystein Løland.

– Vi tror visjonen og måten Troens Bevis når ut til Den arabiske verden på ved å bygge broer, elske dem, vise vennlighet og respekt, er redskaper Gud kan bruke for å formidle sin kjærlighet, mener Shokralla.

– Vi i TV-teamet i Sarons Dal er svært begeistret og stolt over at vi nå øker sendetiden på satellitt til 24 timer i døgnet. Responsen fra år til år har vært stadig stigende siden den spede begynnelsen i 1996, og toppet seg i 2005, legger Løland til.

Utfordringer

Ekspansjonen byr på store utfordinger både teknisk, programmessig og økonomisk. Den største utgiften når kanalen går på lufta 24 timer i døgnet ligger ikke i den økte sendetiden, men hva dette innbærer av nye program, utstyr og personalet.

– Det krever nesten dobbelt opp av alt, forklarer Løland. – Dobbelt opp av programplanlegging, det krever mer manpower, mer plass på serveren fordi vi sender alle programmene via internett til England, Hvor de uplinkes til satellitten, og gjerne noe oppgradering av utstyr for å forenkle prosessene.

Vekst

I 1996 begynte kanalen med et halvtimes program i uken. I 1997 økte dette til 6 timer i uken. I 2001 begynte «Miracle-kanalen» å sende 8 timer per uke, og 2. juledag 2002, 8 timer per dag. I april 2004 ble det 12 timer per dag og nå i april 2006, 24 timer i døgnet.

Kanelen hadde i 2005 et årsbudsjett på 9 millioner kroner, 6 helltidsansatte og 12 timers sendetid daglig. I 2005 ble kanalen kontaktet 28 259 ganger av arabere som ville vite mer om Jesus, en oppgang på 20 prosent fra 2004. 80 prosent av dem som kontakter kanalen er muslimer.

Det er nå stort behov for nye partnere som vil stå sammen med Troens Bevis i å teppebelegge Den arabiske verden med evangeliet. Ønsker du å bli en støttepartner eller å gi en gave til «Miracle-kanalen», klikk her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter