–Teheran i dag verden i morgen

–Teheran i dag, verden i morgen, skrev Time Magazine i forrige uke. –Jeg er overbevist om at tiden til å forberede seg for store profetiske endetidsbegivenheter står for døren, sier Aril Edvardsen. Det er ikke lenger nødvendig å lese Bibelen for å tro at en går apokalyptiske tider i møte.

–Hvis vi mislykkes i å hindre et iransk regime, styrt av apokalyptiske fanatikere, fra å få atomvåpen, vil vi ha nådd punktet der det er for sent å snu. Det er ikke bare det at Iran vil være kilden til en storbrann, vi vil ha demonstrert for hele verden at det ikke finnes noen alvorlige hindringer for dem som er likedan, skrev en av Times Magazines faste spaltister i forrige uke.

Ifølge kommentaren  i Time Magazine, er det ikke lenger nødvendig å lese Bibelen for å tro at en går apokalyptiske tider i møte.

– President Mahmoud Ahmadinejad er blitt rapportert til å ha sagt i offisielle møter at slutten på historien er bare 2-3 år borte…. Avhengig av din egen tro, er Ahmadinejad enten mystiker eller komplett gal. Men uansett er han ekstremt farlig…. Hvis ikke noe blir gjort, står vi ikke bare foran en katastrofe, men en kjempekatastrofe, advarer Time Magazines kommentator.

Profetiene steg for steg
– Jeg er overbevist om at tiden til å forberede seg for store profetiske endetidsbegivenheter med apokalyptiske tilstander, står for døren. Kristne forkynnere og bibellesere bør igjen bli opptatt med å studere og undervise bibelprofetiene, som selvsagt ikke er Guds vilje, men Guds fremtidskunnskap og advarsler til omvendelse, skrev Aril Edvardsen i Troens Bevis i mars.

Edvardsen, som er en respektert bibelgransker, både blant teologer og legmenn, publiserte i mars en lengre artikkel om det som nå skjer i Iran i forhold til spesifikke bibelske profetier. Da vi tror at flere vil ha interesse av å lese denne dyptpløyende artikkelen kan du klikke her [PDF] for å hente den frem.

Du kan også motta et gratis abonnement på bladet Troens Bevis ved å klikke her. Bladet kommer ut en gang i måneden med blant annet innholdsrike misjonsreportasjer, inspirerende undervisning og interessante fakta som kaster nytt lys over Bibelen og arkeologiske funn. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter