Skriv en personlig hilsen til Aril og Kari

I anledning gullbryllupsdagen til Aril og Kari, er det nå lagt ut en side der alle kan skrive en personlig hilsen og gi en ekstra kjærlighetsgave til misjonen.

Under det store sommerstevnet blir det en egen markering av gullbryllupsdagen til Aril og Kari Edvardsen. I den anledning er det lagt ut en side på nettet der alle som vil, kan skrive en personlig lykkeønsking til paret. Både Aril og Kari legger vekt på at de ønsker ikke personlige gaver, men er takknemlige om partnere vil benytte anledningen til å gi en ekstra misjonsgave til Troens Bevis.

Går store korstog i møte
Misjonsgavene vil bli brukt til Aril og Karis store vennskapskorstog og predikantseminar i 2006.  Rett etter stevnet skal de holde to store kampanjer, først i Tanzania, og deretter i Burundi.  
Særlig kampanjen i Tanzania, som markerer Aril og Karis ”farvel” til en nasjon hvor de siden 1977 har holdt i alt 9 strategiske møtekampanjer, blir en kostbar affære.

Hele 6 000 nasjonale predikanter og ledere vil gjerne høre Arils undervisning på dette predikantseminaret. Foruten de direkte utgiftene som knytter seg til gjennomføringen av korstog av denne dimensjon, påløper også betydelige utgifter som følge av oppfølgingsarbeidet.
Hundretusener av brevkurs må trykkes for å sikre at de frelsessøkende får den nødvendige innføringen i kristenlivets grunnsannheter gjennom brevkurset ”Det nye liv”.

Spesielt festmøte
Søndag 16. juli er dagen da gullbryllupet markeres under sommerstevnet.  Hele dagen blir et sammenhengende festmøte der Åge Åleskjær og Kjell Halltorp taler om formiddagen. Søndag kveld er Asbjørn Johansen festtaler sammen med offisielle gjester.

– Selv om gullbryllupsmarkeringen vil sette sitt preg på hele stevneuken, vil søkelyset også denne gang først og fremst være rettet mot de mange utfordringer vi fremdeles står overfor i verdensmisjonen de kommende årene, inntil misjonsoppdraget er fullført, understreker Aril Edvardsen.

50 spennende år
50 innholdsrike år er gått siden Aril og Kari stod foran presten den 16. mai, 1956.  Da var de 17 år og visse lite om det eventyrlige livet som lå foran dem. Knappe fire år senere, den 17. mars, 1960, talte Gud direkte til Aril Edvardsen om at hans livsgjerning skulle være verdensvid evangelisering gjennom nasjonale vitner og nasjonale kirker, for å bringe ut evangeliet til verdens unådde folkeslag.

Motgangen har vært både tøff og til tider meget hard, men sammen har de holdt stø kurs og alltid vært tro mot det himmelske kall.
Og resultatene har vært og er formidable. Millioner har fått del i evangeliet i takt med den ekspanderende misjonsvirksomheten. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter