Planlegger undergrunnsmenigheter i 100 byer i Iran i 2008

– Vi har nå undergrunnsmenigheter i 14 byer og planlegger undergrunnsmenigheter i 100 byer i løpet av 2008, forteller TB sin kontaktperson i Iran.

 

Troens Bevis sin kontaktperson til Iran som ønsker å være anonym av sikkerhetsmessige grunner, forteller at det er tvunget til å gå under jorden med arbeidet på grunn av flere rassiaer og episoder med politiet. Troens Bevis har idag 10 nasjonale misjonærer i Iran. 8 av dem virker i landet, mens 2 av dem har sett seg nødt til å forlate landet av sikkerhetsmessige grunner og virker fra utsiden.

Flere av misjonærene er tilknyttet organisasjonen Elam som har kristne satellittsendinger til Iran og en evangelisk internettside som har hatt over 100 000 besøk det sist året.

Vår kontaktperson forteller nå i desember at mellom 5 til 10 tusen iranere kommer til tro gjennom arbeidet deres hver måned. Han mener han ser tegn til at Iran er i ferd med å åpne seg for omverdenen og sier at han håper at Aril eller Rune Edvardsen kan være parat til å holde en kampanje i Iran så snart det er mulig.

Islam er den offisielle religionen i Iran og alle lover og påbud må forholde seg til den offisielle tolkningen av sharia-loven. Kristne rapporterer at forfølgelse har økt og at troende opplever større prøvelser etter at Mahmoud Ahmadinejad ble valgt til president i August 2005.

Spesielt muslimer som er blitt kristne og er blitt fengslet opplever stort psykisk press, deriblant trusler om å drepe familiemedlemmer eller andre kristne troende for å tvinge dem tilbake til islam, skriver nettsiden til Åpne Dører. Den økte forfølgelsen er noe alle minoritetsgrupper opplever i Iran, også dem som tilhører andre religioner. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter