Doblet responsen fra arabere i 2007

Troens Bevis sin arabiske TV-kanal fikk doblet responsen fra den muslimske verden i 2007. I alt kom det 58 739 forespørsler fra arabere som har sett på TV-programmene.

 

2007 var helt klart et år da mange arabere var rede til å lytte til evangeliets gode nyheter. Troens Bevis sin sattelittkanal som sender 24 timer i døgnet på arabisk fikk dobbelt så mange forespørsler i 2007 som i 2006.

I 2006 kom det 28 881 respons fra seere til oppfølgingskontoret i Stockholm, mens det i 2007 kom inn hele 58 739 henvendelser.

De 6 landene som det kom inn mest respons fra i 2007 er:

Saudi-Arabia med 5 935 kontakter
Egypt med 5 487 kontakter
Sverige med 3 596 kontakter
Tunisia med 2 104 kontakter
Irak med 2 079 kontakter
Marokko med 1 960 kontakter

Lederen for kanalen, Barty Shokralla, sier at han tror at grunnen til den store responsen er at den muslimske verden er mye mer åpen enn tidligere, men at få er villige til å hjelpe dem.

– Programmene våre fokuserer også på Jesus og ikke på religionen. De forskjellige programmene som vi har for ungdom, for familien, program som tar for seg kulturelle tabuer, Aril Edvardsens program om Islamsk lære – alle disse peker på at Gud er på din side. Dette gir nok folk et ønske om å lære mer om Gud og hva han kan gjøre for dem. Jeg tror sterkt at det er Guds time for den muslimske verden, der Gud kaller på muslimer som lengter etter å høre hans stemme. Jeg tror Gud leder folk til kanalen så de kan få et nytt håp i livet sitt, mener han.

Fra 46 land
”Miracle”-kanalens satellittsendinger blir vist over et område som dekker 323 millioner arabere i Nord-Afrika, Sentral-Asia, Europa og Midtøsten. I tillegg er det også flere seere som ser programmene over Internett, helt uavhengig av hvor de bor. Samlet kommer responsen på programmene fra ca. 46 forskjellige land. 

Vil du gi en gave til kanalen kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter