Nasjonale misjonærer opplever Guds kraft

Hva har en tidligere hindu prest, en fange fra Sudan og en flyktning fra Bhutan felles? Jo, de er alle innfødte misjonærer som nå satser alt på å ta evangeliet til sitt eget folk med støtte fra Troens Bevis.

 

– Jeg var prest i et hinduistisk tempel i 25 år og hadde en dårlig livsstil og var veldig syk. Siden jeg drakk mye alkohol gikk det hull på magesekken min. Jeg besøkte mange leger, oppsøkte mange templer og søkte hjelp hos forskjellige guder, men ingen kunne hjelpe meg, forteller Mahima Rao fra India.

I 1993 måtte Yakub Tamang flykte fra Bhutan med hele familien og bosette seg i en grenseby på den indiske siden. De måtte forlate alt de eide, hus, dyrket mark og personlige eiendeler.

John Paul Taban fra Sudan sier ikke mer enn at han satt i fengsel i 2004.

Men felles for disse tre er at midt i livskrisen er de sikre på at det var Gud som grep inn og hjalp dem videre.

– En dag gikk jeg på et kristent bønnemøte i Tatipaka i Øst-Godavari, og der frelste Gud meg, kalte meg ut til tjeneste og helbredet min kropp, sier den tidligere hindupresten fra India.

– Det var en svært tøff tid med mange problemer. Men midt i en tid med bekymring, sykdom, lidelse og uten håp for fremtiden fikk vi høre evangeliet om Jesus Kristus, forklarer Taman fra Bhutan.

– Da vi tok imot Jesus som Herre i våre liv ble vi fylt med Guds mektige fred og glede og ble helbredet for alle våre sykdommer.

John Paul i Sudan forklarer det som skjedde slik:
– Jeg satt i fengsel da jeg mottok Jesus Kristus som min frelser i 2004. Siden da har mitt liv vært helt forandret og jeg har delt mitt vitnesbyrd og tro på Jesus med andre mennesker.

Dette møte med Jesus førte til en radikal forandring for alle tre. De fikk en ny tro, et nytt kall og en ny livsoppgave.

– I 1994 begynte jeg på Manna Ministries bibelskole i Bhimavaram. Jeg fullførte studiene i 1998 og etterpå sendte lederskapet meg til landsbyen Ganapavaram for å starte en menighet. I 2001 dro jeg til Lodidalanka for å tjene Gud der. Min kone er min medhjelper i tjenesten, forteller Rao fra India.

Yakub fra Bhutan var heller ikke uberørt av det han hadde opplevd.

-Herren la deretter ned et kall i mitt hjerte til å gå ut å forkynne evangeliet og legge hendene på de syke i Jesu navn. Min kone Rebecca er sterk i troen og står ved min side i arbeidet, forklarer han.

– Og jeg har fullført kurs i bibelunderisning og fått trening i hvordan disippelgjøre nyfrelst og utvikle ledere. I den sammenheng gav Gud meg kallet, gjennom en drøm, om å gå inn i fulltidstjeneste for Ham. Mitt kall og min visjon er å forkynne evangeliet til unådde områder, plante nye menigheter og arrangere friluftsmøter, sier John Paul Taban i Sudan om sin nye livsoppgave.

Fra den første innfødte misjonæren i Brasil fikk underhold fra Troens Bevis i 1960 har over 12 000 nasjonale fått månedlig underhold i løpet av 48 år. Troens Bevis har i disse årene vært vitne til hvordan de nasjonale med litt støtte utretter fantastiske ting på misjonsfeltet i sine egne land. Ved siste opptelling i 2007 underholdt Troens Bevis 808 nasjonale misjonærer i 43 land foruten de russisk autonome republikkene.

– Basert på rapportene vi får er vi forsiktige dersom vi sier at hver enkelt misjonær vinner 30 mennesker for Gud i måneden, sier Kåre Stusdal, avdelingsleder på Innfødte Evangelist Misjon.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter