Kinas kristne hadde håpet på store reformer innen Olympiaden i 2008

Kinas kristne befolkning har økt med utrolige 3200 prosent siden 1949, og nærmer seg nå 130 millioner troende. Troens Bevis støtter i dag 69 kinesiske nasjonale misjonærer som opplever eksplosiv vekst i menighetene.

 

-Mange av de kristne i Kina tilhører den intellektuelle eliten av vitenskapsmenn, musikere og kunstnere, ifølge tidligere Time korrespondent til Beijing, David Aikman. Han har skrevet boken ”Jesus in Beijing” om hvordan kristendommen i Kina er i ferd med å forandre landet og påvirke hele den globale maktbalansen.

Journalisten forteller at kinesiske kristne hadde håpet på at de religiøse forholdene i landet ville ha radikalt forbedret seg innen de olympiske leker i Beijing i 2008.
I følge rapporter som Troens Bevis får fra Kina, opplever de nasjonale misjonærene en enorm vekst, men så sent som i 2007, også forfølgelse, fengsling og tortur.

Invidde misjonærer
Helt sør i Hainan, har den innfødte misjonæren ”Matthew” bygget opp en sterk menighet. Han arbeider sammen med kona ”Joy”, og de har to voksne barn som også tjener Herren. Syke mennesker bor ofte hjemme hos dem i perioder på flere uker der de får forbønn og hjelp. Matthew og kona faster gjerne i tre dager for hvert tilfelle, og de har sett mange mirakler. På grunn av dette kommer stadig nye til menigheten og til tro.

Den kvinnelige misjonæren ”Ruth” har bygget opp en menighet i Lingshan utenfor Haikou. Hun er en trofast arbeider, og går mye ut i landsbyene og evangeliserer. Ruth pleier å stå opp kl. 5 hver morgen og bruker mange timer i bønn før hun begynner dagen.

Satser på barnearbeide
Flere av misjonærene som får støtte fra Troens Bevis tilhører et større netverk av nasjonale arbeidere spredt over hele Kina.  De satser også stekt på barnearbeidet, og i 2006 var planen å utruste 10 000 lærere med søndagskole materiell. Disse 10 000 skulle bli utfordret til å trene opp minst 10 lærere som igjen ville gi 100 000 lærere. Disse ville lært 10 millioner barn om bibelen.

-Ved utgangen av 2006 hadde vi klart å trene opp 12 530 lærere, vi har ingen eksakt tall på frukten av dette arbeidet, men det vi vet er at arbeidet har spredt seg over hele Kina, til alle provinser unntatt i Tibet, forteller kontaktpersonen i det kinesiske nettverket.

Denne husgruppen hadde i lengre tid bedt og fastet for en bibelsommerleir for barn som en av de nasjonale misjonærene skulle lede.

-Jeg hadde oppmuntret alle barna om å vitne for fem mennesker for Jesus før nyttår, og da var det en liten gutt som svarte meg, ”jeg skal ikke bare vinne fem, men femti”!  Alle de som ikke trodde på Jesus og som var på sommerleiren tok imot Jesus som Herre og Frelser, og mange ba også deretter om at Herren skulle hjelpe dem til å lære mange forskjellige språk slik at de kunne bli misjonærer i Kina og forkynne helt til Jerusalem.

Nettverkskontakten i Kina sier også at de støtter 750 kristne martyrer. Martyrene er blitt fengslet og torturert på en slik måte at de har blitt funksjonshemmet.

Stort behov for åndelig undervisning
En av de andre kinesiske misjonærene som får støtte fra Troens Bevis virker i Sichuan.
-Landet er veldig stort og det er et stort behov for evangelister her. Folket er ikke så gjestfritt og har ofte et tøft ytre, men Gud gjør mirakler. En dame som kom til tro og ble helbredet fra sine mange sykdommer, har åpnet sitt hjem for at vi kan spre evangeliet til folket.

En av de andre misjonærene som holder til i Changxi provinsen forteller at han gikk ut i fulltidstjeneste i 1999.
-Jeg takker Gud for at han har ledet meg og hjulpet meg å etablere nye menigheter. Men når jeg ser at høsten er så stor og at så mange troende trenge å vokse åndelig, føler jeg meg liten.

Det som går igjen i rapportene fra Kina er det store behovet for undervisning av alle de nye som kommer til tro.

Journalisten David Aikman sier mange av de kristne, spesielt blant den intellektuelle eliten, tror at det store antallet kristne i alle stillinger over hele Kina vil gjøre det mulig at Kina kan fullføre en vellykket overgang til demokrati uten vold når den tiden kommer.

Les hele intervjuet med David Aikman om kristne i Kina her.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter