Fantastiske tall for Miracle-kanalen

Ferske tall viser at 59.476 arabiske seere har tatt kontakt med Troens Bevis mellom januar og august i år etter å ha sett på den arabiske satellittkanalen fra Sarons Dal.

 

Av Bente Rognmo Thakre

Alle som arbeider med Miracle kanalen i Troen Bevis er helt overveldet over den enorme seer responsen som kommer inn på de kristne programmene som den arabiske kanalen viser.  På 8 måneder er det allerede kommet inn mer respons enn i hele fjor, som i seg selv var ett stort rekordår med 58 739 henvendelser.

Som før kommer det aller flest henvendelser fra de mest restriktive muslimske landene i verden. Nå som stadig flere har tilgang til internett og satellitt kan verken myndigheter eller religiøst politi kontrollere hva folk ser på i hjemmene sine.

Seerne føler at de blir sett
Lederen for kanalen, Barty Shokralla, mener at det er to hovedgrunner til at så mange seere benytter seg av oppfølgingstilbudet gjennom kanalens rådgivnings senter.
Det ene er at det er stor variasjon og bredde i programmene.
-Det er viktig at seerne føler at vi bryr oss om dem som hele personer. At vi skjønner problemene deres, hva de sliter med, hva de frykter. Vi har program som tar for seg ting som sosiale relasjoner, familien, ekteskapet, jobb og karriere, basert på bibelske verdier.  Vi prøver virkelig å være med å styrke seerne i hverdagen deres, og det er nok en av grunnene til at så mange tar kontakt med oss, sier han.
Barty mener at den andre hovedgrunnen er det flotte teamet med oppfølgingsarbeidere som arbeider lange dager for å svare på spørsmål, gi råd og be for seerne som ønsker det.

De 5 rådgiverne som arbeider på oppfølgingskontoret er alle arabiske. Flere har muslimsk bakgrunn selv, og de kan forstå situasjonen mange av seerne befinner seg i. For mange av seerne er veilederne på kontoret det eneste fellesskapet de kan ha med andre kristne. De møtes til avtalte tider på internett der de kan studere bibelen og be sammen, til stor oppmuntring for seere som er kommet til tro gjennom kanalens program.

Saudi Arabia, Qatar og Emiratene på topp
De aller flest seerne som kontakter kanalen er fra den Persiske Gulfen med land som Saudi Arabia, Qatar, Kuwait og Emiratene på topp. Deretter følger Midtøsten med Irak, Egypt, Gaza, Syria og Jordan på topp. Europa kommer på tredje plass, og der kommer responsen ganske jevnt fordelt fra en rekke land, men allikevel med muslimer bosatt i Sverige på topp. I Sverige er det faktisk startet ett eget felleskap med møter hver søndag for alle som har vær i kontakt med kanalen.
Det er også ett godt antall muslimer i Norge som følger kanalens sendinger og skriver inn med spørsmål.

Vil du hjelpe?
Ett av de største økonomiske behovene som Miracle kanalen nå er ett nytt ”playout” system som vil gjøre det mulig å ha studio program på direkten med innringingsmuligheter der seere kan spørre spørsmål på luften.

Vil du være med å gi en gave til satellittkanalen som går rett til det som utvilsomt er den største misjonsmarken i vår tid, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter