Vinner familie etter familie i Aserbaijan

Elmar og Elnur er 2 nasjonale misjonærer i Aserbaijan. Men i dette landet som ble en uavhengig stat i 1991, er det ikke enkelt å være eller å blir en Jesus troende. Selv bibelske navn på barna er blitt forbudt.

 

Tekst: Bente Rognmo Thakre

Elmar og Elnur har virket på fulltid i Aserbaijan siden 2002. De har begge gått på Troens Bevis sitt Evangeliserings Institutt i Khosta, og er nå sendt tilbake til sine hjemland som fulltidsmisjonærer sammen med flere hundre fra tidligere sovjet stater i Kaukasus, Sentral Asia og Ural-Volga.

Begge står i en oppsøkende tjeneste der de besøker sykehus, fengsler, skoler og markedsplasser.
– Vi kom til sykehuset i Alibayramli, og der var det ti mennesker som hadde tuberkulose.  Vi fikk prate med dem og viste Jesus filmen, pasientene var veldig begeistret for besøket og sa vi måtte komme igjen, forteller de.

-I fengselstjenesten har vi brukt å kjøpe med oss frukt og andre varer for å ha en unnskyldning til å besøke fangene, vi snakker om frelse og for dem som er interesserte tar vi med Det Nye Testamentet neste gang. Bare Gud vet hvor vanskelig det er å ta med testamenter inn i fengslet, men Gud hjelper oss!

Nekter barna kristne navn
Aserbaijan har over 8 millioner innbyggere og landet ble erklært en uavhengig stat i 1991.  Grunnloven gir religionsfrihet, men mange kristne opplever allikevel trakassering fra myndighetene.*
I rapportene som Troens Bevis får fra Elmar og Elnur går det klart frem at de har frihet til å drive aktiv, oppsøkende evangelisering, men at de som tar imot den kristne troen opplever store vanskeligheter. Familier har faktisk opplevd at myndighetene nekter å godkjenne bibelske navn på barna deres, Elnu skriver ”de troende opplever forfølgelse fra de blir født til de er voksne og skal søke jobb.”

Men på tross av motstand i samfunnet, opplever de at flere åpner seg for evangeliet gjennom husgrupper og tilfeldige samtaler.  Og når først en person tar imot evangeliet, er det ofte en åpen dør inn til resten av familien.

-Jeg reiser ellers mye til andre byer i Aserbaijan for å besøke menigheter, familier og for å fortelle menneskene på gaten om Jesus. Jeg elsker å snakke med folk, denne perioden har jeg kjørt omtrent 5000 kilometer, og på en tur traff jeg en ung mann fra Lenkoran, han var en talis som er ett minoritetsfolkeslag. Han ønsket å høre om Jesus og dette forbauset meg da Lenkoran er kjent for å være ett strengt muslimsk regime og ligger tett mot grensen til Iran. Han ønsket deretter å treffe meg igjen og introduserte meg for sin familie, det var en flott begynnelse på ett nytt samarbeid for å nå menneskene i Lenkoran og Iran, forteller Elnur.

Viser omsorg for hverandre
Det kommer også tydelig frem at de Jesus troende i Aserbaijan har stor omsorg for hverandre gjennom gleder og sorger.

-Det er alltid tungt å miste noen av sine kjære, og vi gjorde alt vi kunne for å trøste Etibar og Gunel, da de mistet sin nyfødte sønn. Det var kaldt på sykehuset og barnet ble sykt og døde. Vi ba til Gud om at Han skulle gi dem den trøst de trengte og nå er de tilbake i tjenesten på SMX, her leder de en husgruppe og er veldig velsignet av Gud i dette.

På grunn av de stigende prisene som spesielt den fattige delen av verden spesielt har opplevd på kroppen det siste året, vet vi at flere av våre misjonærer har det ekstra tøft økonomisk. Vi vet også at flere av dem allerede bruker deler av støtten som er ment for personlige behov til evangelisering.

-Be for min familie og for meg, be om at vi får en leilighet som ikke er så dyr, prisene på alt har steget veldig i det siste uten at lønningene har steget noe særlig, før kostet det 25 dollar for en månedsleie, nå koster det 75 dollar, forteller Elmar.

* Det må nevnes at også praktiserende muslimer som velger å bruke hijab eller andre ytre tegn på sin tro kan oppleve trakassering, ifølge Wikipedia.

Vil du være med å gi en gave som går til Troens Bevis sine 800 nasjonale misjonærer, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter