Øker jobbmulighetene for arabisk ungdom

Ett av de nye programmene som Troens Bevis sin arabiske satellitt kanal lanserer nå i januar, gjør ungdom sterkere på jobb markedet, og dermed mer motstandsdyktige mot religiøs ekstremisme.

 

Ett av de store problemene i den arabiske verden er den store arbeidsledigheten, spesielt blant ungdom. Mange kan ha god utdannelse, men de klarer ikke å få jobb. Mange mangler grunnleggende kunnskap som kunne gjort det mulig å komme til topp i ett jobbintervju. De mangler også grunnleggende overlevelses strategier i arbeidslivet og kunnskap om konfliktløsning på arbeidsplassen. Ungdom som blir gående arbeidsledig i lengre tid blir også lettere blir ofre for religiøs ekstremisme.

Lederen for Miracle-kanalen, Barty Shokralla, sier at dette programmet er det første av sitt slag på en kristen-arabisk Tv stasjon.

-Målet med dette programmet er å hjelpe ungdom med selvutvikling og forbedre jobbmulighetene deres, forklarer han.
Temaer som blir tatt opp er jobbutvikling, målsetting, team bygging, tidsplanlegging, selvmotivasjon, effektiv kommunikasjon, lederskaps kvaliteter, forhandlingsteknikker, kroppsspråk, positiv tenkning, og vellykkede relasjoner.

Programlederen heter Dina Samir og har en universitetsgrad i massekommunikasjon. Hun holder også på med en mastergrad i journalistikk og masse kommunikasjon ved det Amerikanske Universitetet i Kairo.

Rådgiveren i programmet er Bahaa Gamil som også holder på med sin master grad i journalistikk og kommunikasjon ved det samme universitetet. Han har stor erfaring som kommunikator og har jobbet mye med hjelp til selv-hjelp overfor organisasjoner i tillegg til erfaring fra IT og telekommunikasjon.

Shokralla har store forventinger til programmet og er spent på reaksjonene.

Han forklarer at han tror at en av grunnene til at Miracle-kanalen har opparbeidet seg en stor seerskare i løpet av årene er at mange av programmene er praktiske og viser hvordan evangeliet og bibelske prinsipper kan anvendes for å bedre både livskvalitet
og personlige egenskaper. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter