Vaktmester med dobbelt kall

– Jeg skjønte tidlig i mitt virke at jeg skulle kombinere fysisk arbeid med den åndelige tjenesten, derfor er jeg som Paulus, en ”teltmaker”, sier Troens Bevis sin vedlikeholdssjef som virker som evangelist på fritiden.

 

– Det er forresten sunt å kombinere praktisk og åndelig arbeid, det gjør at man ikke blir «overåndelig», sier vedlikeholdssjef Rune Heimvoll (35) med glimt i øye.
At Rune Heimvoll er praktisk er hevet over en hver tvil. Han har sitt eget firma som hjelper han økonomisk slik at han kan bruke andre deler av sin tid på evangelisk arbeid. 
Foruten de tre dagene i uken hvor han arbeider i Sarons Dal, jobber han i 40 prosent stilling som pastori sin hjemmemenighet – Lista Misjonsmenighet. I helgene er han ofte ute og har møter.
Kursen i livet ble peilet ut da han sprang rundt i Sarons Dal som ung gutt. Hans foreldre tok han med på stevnene, og de sterke møtene satte dype spor. Som 16-åring tok han  valget på egen hånd – og det valget har ha fulgt siden. 

– Hva gjør du på disse helgene når du er ute og har møter?

– Jeg taler og forteller om virksomheten i Troens Bevis. Dessuten oppmuntrer jeg menighetene til misjon. Det er menighetens viktigste oppgave å drive misjon. Og så forkynner jeg frelsens budskap, svarer Rune Heimvoll.
Det har også blitt noen utenlandsturer på ham. Han har hatt kampanjer i Sudan, Pakistan og i Kongo.

– Hva er forskjellen på å preke ute og hjemme i Norge?

– Forskjellen kan illustreres med å servere mat til sultne og mette mennesker. De sultne har stor appetitt, mens de mette snuser bort på maten og tar en liten bit. I Norge er vi velsignet med mye god forkynnelse, men faren kan være at vi blir overmette, forklarer han.

– Hvordan er det å markedsføre Troens Bevis på dine møter?

– Det er åpent for informasjon. Men det paradoksale er jo at det vi forteller er nesten for godt til å være sant. Resultatene ute på misjonsmarken er så overveldende at man nesten ikke kan tro at det er sant. Det er jo fantastiske ting som skjer der ute, sier han ivrig. 
Han forteller gjerne at i 2008 ble det registrert 260.000 nye brevskoleelever. Og at det går nesten 800.000 elever på Troens Bevis sine brevskoler. Store folkemasser ser på TV-sendingene fra Sarons Dal og at rundt 800 innfødte misjonærer får månedlig støtte av Troens Bevis.
De menighetene som er interesserte, kan også bli en partnermenighet av Troens Bevis. Det innebærer en helt unik mulighet til å være med på misjonsturer og å delta på andre måter i misjonsvirksomheten både i Norge og i utlandet.

Har du lyst til å ha besøk av Rune Heimvoll eller en av de andre evangelistene i Troens Bevis denne høsten, kan du ringe sentralbordet i Sarons Dal på 38 35 75 00 eller sende en e-post til [email protected]. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter