«Herlig å se at det fungerer»

Sion Blomsterdalen er partnermenighet. De sendte Jens Ottar Theisen med på tur til India. Slik får de ferske rapporter om arbeidet. Han ble velsignet og fikk være til velsignelse.

– Vi er veldig fornøyde med å være partnermenighet. Vår menighet støtter 12 evangelister i nord-India. Det er viktig å sende folk fra partnermenigheter ut på slike turer. Da kan de bli begeistret for det de er med på. Jeg er takknemlig til menigheten som har støttet meg og sendt meg på denne turen.

 

Jens Ottar er bereist som misjonær og evangelist. Han har vært i Nepal, India, Russland og mange plasser i nord. Der har han samarbeidet med Arctic Mission og Enok Hansen. Han har sett mye forskjellig misjonsarbeid.
– Jeg tror på at Gud gir visjon for arbeidet man skal gjøre. Gud velsigner forskjellige kreative måter å nå ut med evangeliet på. Det arbeidet Troens Bevis har drevet i mange år, helt siden Aril Edvardsens tid, fungerer og er veldig effektivt. De er tro mot visjonen som er grunnlaget for arbeidet. Jeg tror dette arbeidet vil ekspandere og utvides. Det kommer til å øke på i Troens Bevis!

Jens Ottar trengte ikke betenkningstid på spørsmålet om hva som har gjort størst inntrykk.
– Det som gjør mest inntrykk på meg er å se mennesker strømme frem etter Runes klare og rene evangeliske forkynnelse. Inderne ble kraftig berørt og tok imot Jesus som deres frelser. Det var helt fantastisk å se på. Ellers har jeg personlig hatt stort utbytte av å være med på pastorseminar. Det var givende å høre forkynnelsen til Kai Johansen og de andre som deltok der.

Jens Ottar er ikke typen som stikker seg frem på noen måte. Forkynnerne som var med på reisen til India, skulle fordeles på forsamlinger søndag formiddag. Jens Ottar ble tildelt en liten karismatisk menighet. Det var derfor en stor glede for undertegnede å høre ham da han inntok talerstolen. Da fikk han en helt annen autoritet; han sto der på vegne av evangeliet. Han talte tro til forsamlingen om nådegavene. De første som ble bedt for, kunne vitne om at Gud hadde grepet inn. Dermed ble forbønnskøen lang. Mange ble helbredet denne formiddagen, og mange fikk nytt håp i sin livssituasjon. Dette var misjonsarbeid i praksis.

– Det var fantastisk å kunne være med å preke og at inderne var så åpne for å høre om Åndens gaver. Det var fantastisk å kjenne Herrens nærvær og kunne virke til Hans ære.

Jens Ottar Theisen fra Sion Blomsterdalen synes det er viktig at partnermenigheter blir med på slike reiser. Man blir overbevist selv og man får en bekreftelse på at det man er med og støtter fungerer og er viktig. Det blir en stadfestelse på hva som egentlig foregår.
– Jeg vil si til menigheten at det å støtte evangelister er et veldig vellykket prosjekt. Det har vært fantastisk å se hvordan Gud høster inn mennesker på denne måten vi har fått være vitner til på musikkampanjen i India. Jeg tror Gud fortsatt vil gjøre store ting i India og i Troens Bevis.

Du og din menighet kan engasjere dere i et misjonsarbeid som er langt større enn det dere noen gang har drømt om! Klikk her for mer informasjon om hvordan din menighet kan bli en partnermenighet av Troens Bevis Verdens Evangelisering. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter