Tro på Gud

Ukens andakt av Ole Kristian Iglebæk.

I dagens andakt skal vi lese fra Joh. 14:1. Jesus sier at vi skal tro.

Mange ganger kan det kjennes vanskelig å tro. Det er helt avgjørende hva vi møter i livet, hvordan vår tro gir seg utslag. Tro er ikke prestasjon, eller fortjeneste, eller at vi har gjort rette ting. Det handler om tillit. Hvilken tillit har vi til den som vi tror på? Dersom du skal tro på hva mennesker sier, må du ha tillit. Skal du kjøpe et produkt, er det avgjørende at du har tro på produktet. Har du ikke det vil du ikke kjøpe.

Jesus inviterer oss til å tro på Gud og på ham. Har du tillit så vil du gi den til han som er troens opphavsmann. Tro er noe som forankrer seg i deg. Uansett hva du møter i livet, troen er som en bære bjelke for deg. Holder deg oppe, gjør at du kan bevege deg videre.

Jeg har møtt mennesker som gjennom sin tro på Jesus Kristus har stått oppreist i mange år. De forsvinner ikke ved ulike trender eller strømninger. De står på sin post uansett, for de tror på Gud. Tro er noe sterkt, noe som holder, noe som holder deg oppe.

Rundt omkring i vår landsdel finnes det mange menighetslokaler. Når jeg ser dem tenker jeg av og til på at noen startet dette fordi de hadde en tro. Tro på Gud, tro på at flere skulle få høre evangeliet. Tro for å samles for å lytte til Guds ord. Troen ser vi gjennom handlingene. Gud velsigne deg denne dagen.

Ole Kristian Iglebæk

 

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter