Håpet kan ikke dø

Ukens andakt av Sten Sørensen.

Min påstand er: Håpet kan ikke dø så lenge Jesus lever! I dag trenger vi å høre at kristendommen er livets religion. Og vi som er forkynnere, pastorer og ledere må være oss bevisste på at det som skjer på gudstjenestene skal hjelpe oss til å leve livet mellom gudstjenestene. Det er dette perspektivet Johannes skriver om i sitt evangelium – ”At ordet ble menneske og tok bolig iblant oss så vi så hans herlighet.” Det er avgjørende at dette livgivende Ordet fra Gud får en landingsstripe midt i vår virkelighet. Herren kaller oss ikke fra livet men til livet.

I tillegg til Ordet som ble menneske er det avgjørende sentrum Kristi kors og den åpnede grav som lærer oss at alt er forsonet og at døden og håpløsheten er beseiret. Etter Jesu oppstandelse kan ikke håpet dø!

Noen av disse tankene delte biskop Per Arne Dahl med meg. Jeg gir dem videre. Vi sier i ordtaket: ”Så lenge det er liv er det håp.” Like sant er dette: ”Så lenge det er håp er det liv!”

Håpet kan ikke dø så lenge Jesus lever!

 

 

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter