Kan vi synge «Deilig er jorden»?

Jeg fikk en kommentar fra en politiker som sa at det er vanskelig å synge julesangen: «Deilig er jorden» i år. Krigen i Syria og de grusomme senene vi ser fra Aleppo, gjør inntrykk og fyller en med sorg og avmakt.

Jeg forstår denne personen godt. Vi i Norge kan synge denne julesangen, men hva med de millioner av mennesker som lever i bomberegn og mangler mat og drikke og hjem? Deres opplevelse er det motsatte av denne julesangen.

Så forskjellige er denne verden. Vi lever i rikdom og under trygge forhold – og kan synge av hjertet: «Deilig er jorden».

Vi er en del av denne verden som Gud har skapt. Vi er en del av menneskeheten og våre medmennesker – nær og fjern – er våre medvandrere som har samme verdi innfor jordens Skaper som oss.

Jeg håper ikke Gud vil si til Vest-Europas innbyggere på Dommens dag: «Dere hadde deres rikdom mens dere levde på jorden, mens den fattige «Lasarus» hadde ingen ting. Han kunne bare høre om og lengte etter Norges rikdom. Nå skiftes rollene og den fattige «Lasarus» får være med Meg i evigheten.»

Nå vet vi at det verken er ytre forhold som fattigdom eller rikdom, krig eller fred som er inngangsporten til Himmelen, men bare troen på Frelseren – Jesus Kristus.

«For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh 3.16.

Verken frivillig eller ufrivillig fattigdom frelser. Men jeg tror nok mange i sin nød roper til Gud. Og Han er ikke langt bort fra dem som lider. Tvert om, Gud lider med.

Det er mange paradokser på vår jord. I Norge kan vi snakke om «Grønt skifte» som betyr at en skal være miljøbevisst og ta vare på naturen. Jeg har ingen ting imot miljøbevisste tiltak og miljøbevisste mennesker her oppe i nord. Men det blir jo underlikt og kosmetisk sammenlignet med de forholdene millioner av mennesker må leve under i Syria og andre steder. I Syria trengs sterkere virkemiddel enn redusert CO2 utslipp.

Verden ligger i det onde. Det ser vi tydelige eksempler på hver dag. Jesus er fredsfyrsten. «For Han er vår fred, Han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som sto imellom.»

Jeg synger fortsatt sangen «Deilig er jorden» i takknemlighet over at jeg bor i Norge og med et inderlig håp om at mange kan istemme samme sang ved at urettferdigheten og all menneskeskapt tragedie en dag vil opphøre.

Jeg lever i håpet og i bibelverset: «Salige er de som skaper fred!»

Velsignet jul! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter