Palestinske kristne med hjerte for barna

Vil du lage «Jul i Betlehem» hele året, med ringvirkninger i Jerusalem, Judea og Samaria? Rune Edvardsen har fått en kontakt som vi ønsker å hjelpe med støtte til tre arabiske barneevangelister som setter opp kreative kristne teaterstykker.

Et team på 4-6 personer reiser rundt over hele det palestinske området (med unntak av Gaza) og i Jerusalem. Målet er å ha mange team ute samtidig for og nå så mange barn som mulig.

– Disse barna blir utsatt for en stadig propaganda som sier at de må hate og drepe og så selv bli drept i Allahs navn. Vi brenner for at disse barna skal få høre at det finns en Gud som elsker dem og som vil gi de noe å leve for, sier feltlederen vår.

Om noen skulle kunne hjelpe oss med to nye barneevangelister og forhøye lønnen til en skulle det være en veldig stor hjelp for teamet. Mange kan være med enten det er små eller store beløp så vi kan reise 10 000 kroner pr. mnd. i støtte til dette teamet.

Kvinne så et hellig lys
«Jeg er teammedlem og vil fortelle hvordan jeg kom til tro. Da jeg gikk på universitetet i Gaza og studerte engelsk litteratur kom det ei jente og fortalte meg om Jesus. På den tiden trodde jeg ikke at Gud fantes og at Gud bare var et ord som skal prøve å gi oss frykt. Jeg trodde heller ikke at jeg var en synder. Men jeg ble med på et ungdomsmøte i en menighet og jeg ble så overrasket av å se at ungdommene ba til noen de ikke kunne se. Etter møtet kom jeg hjem til meg selv og da spurte jeg Gud om jeg kunne få se Han hvis han var virkelig. Jeg fikk se Ham i et lys og jeg så at han er så hellig og jeg var ikke hellig. Jeg trodde, og siden har jeg tjent han. Siden har jeg studert teologi og har en master i undervisning og veiledning fra universitetet i Jerusalem. Jeg kan undervise barna i mange temaer gjennom teateret og jeg gjør kvinner til Jesu disipler og holder grupper for dem.»

Feltlederens vitnesbyrd:
– Jeg er født i Jerusalem og vokste opp i Gamlebyen i en kristen ortodoks/katolsk familie. Jeg brydde meg ikke mye om Gud, men jeg bare repeterte bønnene som jeg lærte med mor i den katolske kirken, uten å forstå innholdet og frelsen. I gatene slåss jeg mye sammen med de andre barna. Det var mye narkotika og sex der, så jeg takker Herren for at han frelste meg før jeg ble involvert i slikt.

– 15 år gammel tok jeg imot Jesus. Det skjedde fordi at naboen min, som tidligere var politisk aktiv, brått snudde om og ble en kristen ungdomsleder. (Han fikk senere støtte fra Troens Bevis som evangelist.) Han tok meg med på ungdomsmøte hvor de snakket om Jesus som frelser og studerte Guds Ord. Jeg forsto Guds kjærlighet, tok imot Jesus som herre og frelser, og ble døpt. Jeg elsket Herren og vitnet og evangeliserte for min familie og de fleste har etterhvert fulgt Jesus. Senere ble jeg søndagsskole lærer og ungdomsleder. Var mye med på lovsangsteamet og ble med i ledelsen av en evangelisk menighet.

– Jeg giftet meg med ei jente fra Betlehem. Gud kalte meg til fulltidstjeneste. Jeg valgte heller å vaske og rydde i menigheten for litt lommepenger enn å ha en normal jobb. En dag sa menigheten min at de ville støtte meg med bibelskole. Da og i mange år etterpå åpnet Gud en vei til å jobbe med barn ut fra Bibelselskapet og menigheten min, med dukketeater og i min rolle som klovn. Jeg fikk sette opp forestillinger for skoler og organisasjoner. Gud åpnet øynene mine til å se hvor viktige barna er for Han. I Bibelen så jeg hvordan Jesus forholdt seg til barn, han hadde alltid tid til dem uansett hvor travelt det var. Han klemte de og velsignet de.

Nå har jeg åpne dører på hele det palestinske området og i Jerusalem, unntatt Gaza, med et kreativt team som har drama og dukketeater for barn på skoler og teater. Selv spiller jeg ofte klovn. Nå vokser teamet og arbeidet siden vi kan mottatt støtte fra dere. Muslimer, beduiner, foreldreløse og fattige er målgruppen.

For å støtte disse innfødte evangelister: Ring 38 35 75 00 eller send e-post til: [email protected]. Du kan også sende tro fast til 2377 og bli kontaktet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter