Større fleksibilitet på Planetene i år

YouthPlanet får i år eget område  på campingen til samlinger og overnatting og nye kurslinjer som «Barneleder» og «Forsvar din tro». I tillegg blir det åpne kveldsmøter på Planetene for dagsbesøkende ungdommer.

En stor endring for deltagerne på YouthPlanet til sommeren er at de som går på videregående skole og oppover får tildelt ett nytt område i utkanten av campingen. Her får YouthPlanet et eget stort og flott telt og flere muligheter.  

Det vil fortsatt være sovesal i Kvinesdalshallen for ungdomsskoleelevene. Men deltagerne som går på videregående skole og oppover kan nå ha med seg telt/combicamp og bo for seg selv.

Dette gir også en fantastisk mulighet for ungdommer som vil være gruppeledere for yngre planeter på dagtid. De kan nå gå på Youth møtene på kvelden og samtidig bo sammen med de andre ungdommene.

«Barneleder» står også som en egen linje når du melder deg på YouthPlanet på Checkin. Der finner du også en annen ny valgmulighet som heter «Forsvar din tro».

Det er også en god nyhet for tilreisende og dagsbesøkende som kommer på enkelte kveldsmøter og har med seg barn.

I år blir det nemlig åpne Barnemøter for 4-9 år, Tweensmøter for 9-13 år og Youthmøter 13-20 år på kvelden, samtidig som det er voksenmøte i hovedhallen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter