Israel: Fra 50 til 300 menigheter

En av Troens Bevis sine innfødte evangelister i Israel oppfordrer de tre millionene av årlige israels pilegrimer til å besøke landets troende når de er i Israel. På 20 år har Israel gått fra 50 husfellesskap til 300 menigheter!

– I fjor var det tre millioner pilgrimer som besøkte Israel fra hele verden. Hva var det disse flotte pilgrimene kom for å se? Vi har hverken Frihetsgudinnen eller Disney World i dette lille landet som heter Israel, sier Avi Mizrachi. Han leder et større arbeid i Tel Aviv der han er pastor for den messianske menigheten Adonai Roi og driver aktiv evangelisering med nødhjelp og støtte til byens trengende gjennom bok-kafèen Dugit.

– Det mest vanlige svaret på dette spørsmålet fra pilegrimene er: «Vi har kommet for å gå i Jesu fotspor»,fortsetter han.

– Det er trist at de fleste av de tre millionene som kommer på besøk til Israel hvert år, besøker museum, kloster og «døde steiner». De kommer ikke for å se hva som skjer med de «Levende Steinene». De fleste kristne som kommer til Israel går glipp av å møte Jesu legeme i landet.

Avi Mizrachi legger til at han er veldig takknemlig for veksten han har sett blant troende i Israel de siste årene. For 20 år siden var det 50 små husfellesskap. I dag er det rundt 300 lokale forsamlinger over hele Israel.

– Som en ung israelsk troende for 30 år siden, var jeg veldig begeistret over å få møte andre troende i landet vårt. Under en påskekonferanse var det et par hundre troende som samlet seg vet et lite konferansesenter utenfor Tel Aviv. På den tiden var vi så begeistret over å kunne ha en nasjonal konferanse for messianske jøder at hver eneste troende i landet kom! I de dager kjente vi alle ved navn.
pilgrimsreisere-2 kopi

Avi er Troens Bevis sin innfødte evangelist og leder en stor messiansk menighet i Tel Aviv, i Israel.

Nå forteller han at de har konferanser hele året. Antall messianske jøder troende blir beregnet til 15 000 i Israel i dag.

– Selv om dette nummeret har økt dramatisk over årene, så bor vi i et land med åtte millioner innbyggere. Vi er fremdeles en veldig liten gruppe i forhold til resten av Israel. Å være en troende i Israel kommer også med en høy pris. Jeg kan huske at vår datter var den eneste troende på hele skolen hennes. Hun opplevde mange utfordringer, men jeg er glad for å kunne si at hun elsker og følger fremdeles Jesus i dag. Hennes historie er ikke uvanlig her, forteller Avi.

– Mitt spørsmål til pilegrimene er dette, «Hva kommer du for å se?». Jeg oppmuntrer hver pilegrim til å komme og besøke Israels «Levende Steiner».  Vi ser mer og mer at jøder og arabere kommer til Herren fra forskjellig bakgrunn og blir med i de troendes menighet.

– Det er en stor oppmuntring for oss å tilbe sammen med brødre og søstre som besøker oss fra andre deler av verden. De troende i Israel blir styrket og bygd opp når våre brødre og søstre kommer fra nasjonene for å dele vitnesbyrd, be og å søke Herren sammen med oss.

{snippet gavepopup-dynamisk|Gi en gave til innfødte evangelister|0} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter