Kristne kvinner i Midtøsten velger kjærlighet over fiendskap

Palestinske og messianske kvinner  publiserte  i  januar 2015 en felles erklæring som tar avstand fra fiendebildet som ble forsterket etter krigen i Israel sommeren 2014. Blant dem er Lisa Loden som tidligere besøkte sommerstevnet og fikk støtte av Troens Bevis i flere år.

Lisa  og Davi Loden  er messianske jøder og fikk i flere år støtte som innfødte evangelister i Israel.  De har flere ganger vært populært besøk under stevnet i Sarons Dal.  Ekteparet leder en dynamisk og levende menighet i Netanya der en evangelist i menigheten deres nå får støtte fra Troens Bevis.

I erklæringen tar gruppen på 9 kvinner fra forskjellige menigheter og organisasjoner sterk avstand fra diskriminering på grunnlag av etnisk, politisk, teologisk eller andre forskjeller.  De fremhever at de vil følge korsets vei og Guds rike i sine relasjoner med hverandre. De avviser all form for bruk av voldelig eller fiendtlig språk i offentlige uttalelser, blogger og poster. De nekter  å tale vondt om hverandres lokalsamfunn og avviser forenklet bruk av Bibelens skriftsteder for å rettferdiggjøre handlingene til deres respektive styresmakter. 

Men i erklæringen  stadfester de sin intensjon om å fortsette å tale ut om tema som berør alle grupper.  De vil også vise sympati for de etterlatte som er offer for krig og terrorisme, og vise tydelig sorg over hvert liv som går tapt. 

“I lys av det overnevnte vil vi forplikte oss til å tale sannheten i kjærlighet, og å be, støtte og ære hverandre som likeverdige medlemmer av Jesu legeme, uansett bakgrunn eller nasjonalitet. Å være advokater for rettferdighet, likeverd og fred og å være et samlet vitne om den oppstandne Messias, skriver den nye generasjonen kristne kvinner i Midtøsten.

Se erklæringen her: comeandsee.com 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter