Thomas Åleskjær med oppmuntrende budskap

– Selv om himmelen kan være stille, betyr ikke dette at Gud er døv, forkynte Thomas Åleskjær fredag ettermiddag.

– Vi storkoser oss i Sarons Dal, og er kjempetakknemlige for relasjonen til arbeidet her. Vi i Oslo Kristne Senter har alltid regnet oss som gode venner av Sarons Dal, og dette vil ikke bli endret i framtiden, proklamerte Thomas Åleskjær, som forkynte ut fra Romerne 8:28: «For vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning».

Også negative omstendigheter samvirker til det gode
– Det er umulig å si med sikkerhet om en person er i Guds plan eller ikke, dømt ut fra omstendighetene vedkommende befinner seg i for tiden. Tenk på de to røverne som ble korsfestet sammen med Jesus.

– Bibelen sier ingenting om bakgrunnen til de to, bortsett fra at de var forbrytere. Den ene aksepterte Jesus, den andre avviste Ham. Ingen kjenner livshistorien og bakgrunnen til han som ble med Jesus til Paradis.

– Trolig var hans liv fullt av turbulens, men han tok imot Jesus som frelser rett før han døde. Jesus døde for Guds vilje, den ene røveren fornektet Jesus og døde fra Guds vilje, mens den andre døde i Guds vilje.

– Omstendighetene var like. Det at alt tjener oss til det gode, antyder at også de negative omstendigheter samvirker til det gode for oss. Midt i stormen, uværet, forvirringen og det negative, kan Gud virke fram noe godt for oss, poengterte Thomas Åleskjær.

Tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge
– Jesaja 54:17 sier: «Ikke noe våpen som er smidd imot deg skal lykkes». Dette betyr ikke at vi unngår at våpen kan bli smidd imot oss, men at de ikke skal lykkes. Undre deg ikke om det skjer noe turbulent eller skremmende.

– Mange spør: «Hvorfor skjer dette meg og hvorfor skjer dette nå?». Turbulente ting kan lett føre oss inn i fordømmelse mot oss selv eller andre, men Bibelen sier at det er tyven som kommer for å stjele, myrde og ødelegge, ikke Gud.

– Jesus sier at Han kom for å gi oss liv og det i overflod. Hvis vi går gjennom turbulente og vanskelige tider, kan vi lett tenke feil om Gud, og tro at Han er langt borte, fortsatte Thomas Åleskjær, og skildret beretningen fra Apostlenes Gjerninger kap. 27, der Paulus havnet i et fryktelig stormvær.

– Guds vilje fant sted midt i stormen, selv om det ikke kan sies at det var Han som stod bak stormen. Men omstendighetene samvirket til det gode, slik at samtlige om bord fikk høre evangeliet og ble reddet.

Nåde fremfor det å ha rett
– Kanskje noen i din familie eller nære omgangskrets går deg på nervene. Da er det mange ganger viktigere å vise nåde, enn å ha rett, forkynte Thomas Åleskjær, og trakk fram beretningen i Johs 9:1-3, om mannen som var født blind.

– Fariseerne ville ha en analyse om hvem som hadde syndet; mannen selv eller hans foreldre. Jesus gikk ikke inn i denne analysen, men poengterte at det var skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart i hans liv.

– Noen ganger går vi gjennom vanskeligheter vi i etterkant ikke ville ha vært foruten. Selv når vi ikke forstår hvorfor, kan vi stole på Gud midt i stormen. Han vet alt og kjenner deg best av alle.

Gud førte dem igjennom turbulente tider
– Uansett hva du går igjennom, er dette en del av din fortelling som du kan dele med andre, sa Thomas, og fortalte avslutningsvis om prosessen rundt pastorskiftet i OKS, der Åge Åleskjær overlot stafettpinnen til sin sønn Thomas.

Thomas fikk en masse bekymringer og så til tider OKS som et monster. Uansett hva han og kona foretok seg, ble det feil. Men Gud førte dem igjennom og stadfestet deres kall og utvelgelse til å overta som pastorpar i den dynamiske menigheten.

Se møtet med Thomas Åleskjær: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter