Vil inspirere barn på Sommerstevnet

Barneopplegget i Sarons Dal er ett av landets beste! Og jeg har sett mye. En stor gjeng med varmhjertede ledere som gir mye for at barna skal ha det bra, men også legge til rette for at de kan vokse i troen, sier barneevangelist Jarle Waldemar.

I tillegg til Sommerstevnet i Sarons Dal, vil Jarle Waldemar i framtiden fylle barnesidene i misjonsmagasinet Troens Bevis og være en fast medarbeider i bladet.

Hvordan fikk du kallet til å bli barneevangelist?
– Jeg har aldri opplevd et direkte kall til å bli en barneevangelist. Det har vokst seg fram en lyst til å være med å inspirere barn til tro. Da jeg begynte som barneevangelist for ti år siden, begynte jeg i det små. Jeg hadde ingen tydelig visjon slik som jeg har i dag. Jeg drømmer nå om å inspirere barn slik at de kan få en levende og hverdagslig tro. Derfor har jeg også valgt å sette fokus på både barneledere og familier, slik at de kan få inspirasjon til å formidle troen på en spennende måte til barna.

Hvordan har livet vært som barneevangelist?
– Det er gøy å se at barna inspireres til tro og får en større kjennskap til Jesus. I tillegg har det vært en lærerik og spennende reise. Jeg møter veldig mange hyggelige mennesker som blir inspirert av vårt arbeid. Men det har også vært en krevende reise. Det har kostet mye tid og krefter. I en slik tjeneste som jeg står i, har jeg vært nødt til å ofre mye. Det er nok en side ved medaljen som de færreste ser. Bare ti prosent av min jobb består i å være ute blant folk, mens den resterende delen består i langsiktig hardt arbeid, administrasjon og produksjon.

Tar menighetene barna på alvor?
– Både ja, og nei. De siste årene ser vi at flere menigheter skjønner viktigheten av barnearbeid i menighetene. Men det er ikke til å stikke under en stol at barnearbeid kan bli barnepass og at det kan være for mye fokus på aktiviteter i forhold til tro. I dag er det dessverre altfor få som er ansatt i menighetene som barnepastorer eller barnearbeidere.

Hva er din tjeneste i dag?
– I dag jobber jeg fortsatt som barneevangelist, og har en nasjonal tjeneste. Jeg og kona produserer en rekke spennende produkter som DVD-er, bøker og klubb for å lage en spennende verden av trosopplæring for barn. To av de nyeste produktene vi har kommet ut med er Jarle-TV på misjonsreise til Afrika og Studiebibel for tweens. I tillegg til denne tjenesten, jobber jeg som barne- og familiepastor i pinsemenigheten Klippen Sandnes.

Hva motiverer deg til å bruke somrene på stevner?
– Det er fantastisk å reise rundt og møte så mange mennesker på sommeren, hvor jeg får lov til å formidle det gode budskapet om Jesus Kristus til barn og familier. Vi er innom over tolv ulike sommerstevner på én sommer. Da får vi også presentert våre produkter til mange tusen mennesker.

Hva syns du om Planetene under Stevnet i Sarons Dal?
– Barneopplegget i Sarons Dal er ett av landets beste! Og jeg har sett mye. En stor gjeng med varmhjertede ledere som gir mye for at barna skal ha det bra, men også legge til rette for at de kan vokse i troen.

Hvilket ønske har du for Sommerstevnet i Sarons Dal?
– Jeg ønsker å se flere mennesker som brenner for Jesus og som lever ut sin tro i hverdagen. Jeg ber om at både barn og voksne skal finne sin plass i Guds store puslespill, at mennesker skal komme inn i det Gud har tenkt for dem, avslutter Jarle Waldemar.

Få nyhetsblad tilsendt gratis i posten:

Du kan få vårt misjonsblad der Jarle Waldemar skriver familiesidene. Registrer deg som abonnoment for å motta bladet gratis i posten!

{chronoforms}magasiner{/chronoforms} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter