Terje Govertsen: Spennende kobling med Troens Bevis

Pastor i Betania i Kristiansand mener det er livsfornvandlende for menigheten å være med på kampanjer.

Da Troens Bevis reiste til Ghana for å holde kampanje i mars var det også 17 personer med fra Betania i Kristiansand. Ghana har vært et av Betanias hjerteprosjekt i flere år, og for Troens Bevis var det spesielt flott at misjonsprosjektet til en partnermenighet har bidratt til Troens Bevis sitt engasjement i Ghana. Gjennom misjonsprosjektet til Betania har Troens Bevis også påtatt seg ansvaret for en rekke nye innfødte evangelister i Ghana.

Ivrig misjonsmenighet
For Betania menigheten i Kristiansand begynte misjonsprosjektet i Ghana for 10-12 år. Da var Kennet Thorsland fra Betania med på et korstog i Ghana hvor han møtte den nasjonale misjonslederen James Adonteng Godly. James er pastor og leder for en organisasjon som heter «Christ Harvests The Nations Ministries» (CHNM). CHNM holder til i Tema i Ghana og de har startet cirka 25 små menigheter i forskjellig landsbyer. James A. Godly har siden den gang vært på årlige besøk til Betania i Kristiansand der han har fått mange gode misjonsvenner som har engasjert seg i Ghana på et personlig plan. Gjennom dette samarbeidet vokste det etter hvert opp en misjonsstasjon i Ghana i tilknytning til dette arbeidet.

– Så, for 1,5 år siden hadde vi sammen med Betania Åseral og en lokal menighet med en kampanje i byen Dzodze, der vi også plantet en ny menighet. Det ble også kjøpt et landområde til en mangofarm der inntekten skulle gå til misjonsarbeidet. Her var Lars Thorsland en viktig pådriver, og det er trist og uforståelig at han ikke lenger er blant oss. I løpet av den turen ble det også født visjoner om en fadderordning for å gi barn skolegang, og den er idag i fin vekst, forteller Terje Govertsen.

– Og nå synes vi det er veldig spennende med koblingen som vi har fått gjennom vår tidligere ungdomspastor, Hans Martin Skagestad, og Troens Bevis.
Hans Martin Skagestad var opprinnelig ungdomspastor i Betania da han ble ansatt som evangelist av «Sammen for Norge» i Troens Bevis. Nå reiser Hans Martin rundt i Norge med et ungdomsteam for å hjelpe menigheter å starte levekraftige ungdomsarbeid.

Ansvar for predikantseminaret
Under kampanjen i Ghana i mars hadde pastor Terje Govertsen ansvaret for undervisningen på predikantseminaret. Dette var et seminar som Troens Bevis i alle år har holdt i tilknytning til internasjonale kampanjer for å utruste nasjonale kristne ledere i menighetsplanting og for å gi dem fornyet visjon for tjenesten de står i.

Da forstander Terje Govertsen fra Betania i Kristiansand underviste på predikantseminaret i Ghana, ønsket han å dele en viktig lærdom fra deres egen menighet.

– Det var med både glede og en viss frykt jeg sa ja til å undervise predikantene, sier Govertsen.

– Og jeg må presisere at jeg tror absolutt ikke at vi i Norge har forstått alt og at vi skal fortelle dem hvordan de skal drive menighet. De er veldig dyktige, og vi har uten tvil mye vi også må lære av dem. Men det som jeg ønsket å dele med dem er det vi som menighet har erfart selv, viktigheten av å slippe til de unge i menigheten. Vi hadde også med oss ungdomspastoren vår som delte fra arbeidet. Og en ting til som jeg tilførte fra hjertet, vi må ikke være redd for å gi slipp på de beste folkene våre i menighetene – som for eksempel da Hans Martin forlot oss for å begynne å arbeide for Troens Bevis. Vi ser at det gir mulighet for andre til å slippe til og utvikle sine tjenester, samtidig som Hans Martin vokser videre i sin tjeneste.

Hva tror du var den største utfordringen dere hadde i Ghana?
– Det som var mest utfordrende var at vi dro til et område med mange muslimer, og det betyr for oss at vi måtte forberede oss ennå mer i bønn før kampanjen. Vi har også vært ydmyke overfor det faktum at vi kom til en helt annen kultur og en annen måte å tenke menighet på, men jeg tror at akkurat som vi i Norge kan oppleve det veldig positivt når folk kommer utenfra for å delta på møter hos oss, kan de også oppleve det som inspirerende når de får besøk utenfra, sier pastoren.

Livsforvandlende
Hva tror du et sånt misjonsprosjekt betyr for dere som menighet?

– Veldig mye, det er livsforvandlende for hele menigheten at vi får lov å være med i kampanjer, be for syke og se folk bli friske. For den enkelte kan det føre til enorm og økt frimodighet og påfyll for arbeidet de gjør i menigheten her hjemme, forteller han.

– Vi får også eierskap til prosjektet når vi får mulighet til å reise ut, det gjør noe med misjonstanken og misjonsgløden som er så enormt viktig for menigheten. Og jeg ser også at den store gleden og begeistringen de har smitter over på oss, vi har mye å lære der, tilføyer Govertsen.

Jesus til folket
Betania i Kristiansand er en levende menighet med rundt 400 medlemmer. De har en klar visjon som er formulert gjennom tre ord, «Jesus til Folket».

– Også helt konkret ønsker vi at denne visjonen skal gjenspeiles i fellesskap, bønn og tilbedelse, misjon og evangelisering. Med andre ord, det vi driver med skal gi Jesus til folket!

Se bilder fra kampanjen:

{artimageview flickrApiKey=»eeceaffeaa0f86f64a42d81dfa7efec0″ flickr=»Troens Bevis» flickrSet=»72157642342703374/» flickrNumberOfImages=»800″ previewWidth=»400″ caption=»Ghana 2014″ autoGenerateThumbs=»true» }{/artimageview}

Foto: Nathalie Edvardsen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter