Julehilsen fra Kari Edvardsen

Det nærmer seg jul, og de fleste av oss er godt i gang med juleforbredelsene. Her kommer en julehilsen fra Kari Edvardsen.

Kjære venner!

Jeg fikk lyst å skrive en liten hilsen og en stor takk til dere som er med og støtter vårt misjonsarbeid. Nå er høsten i full gang, og vi forbereder oss til den lange vinteren. Mange av oss raker løv og bærer inn hage-møbler osv. Hva med den åndelige høsten, forbereder vi oss til den?

I vår familie har vi mange triste dager som vi minnes om høsten. Det er Arils død og begravelse i september og Toves død og begravelse i oktober. Det blir noen tårer å tørke, men vi takker Gud for at de er vel hjemme hos Herren. En gledelig ting er at mitt 12. oldebarn ble født i oktober.

INEZ

Kari Edvardsen på fjorårets julebaking med hele familien. Her med oldebarnet Inez Helena Andersen.

I Bibelen står det mye om høsten. Jesus ber oss til og med om hjelp til å være med og høste inn sjeler for Himmelen. Er ikke det fantastisk, tenk at Han har regnet med deg og meg i dette store arbeidet!

Vi vet at det finnes millioner av mennesker som ikke har hørt om Jesus enda, at Han kom til jorden for å frelse oss. Vi som har hørt evangeliet og vært frelst i mange år, går og venter på at Han skal hente oss hjem til Himmelen. Det må da være noe alvorlig galt når noen aldri har hørt om Han enda!

Den 27. oktober var det 57 år siden Aril ble frelst. Dagen etter vant han allerede en sjel for Jesus – og den sjelen var meg. Han fikk kall fra Gud om å vinne de «unådde» for Himmelen og forkynne budskapet om Jesus for dem som aldri hadde hørt evangeliet. Gjennom årene har tusenvis av mennesker blitt vunnet for Himmelen. Dette har du og jeg fått være med på ved å støtte arbeidet gjennom Troens Bevis.  

Kallet brenner fremdeles og Rune har overtatt stafettpinnen. Han bruker livet sitt på å reise fra land til land og høster sjeler inn for Himmelen. Han ser nød og elendighet, og prøver å hjelpe på alle måter, men den største nøden ser han i øynene til folk som er formørket i sin sjel, fordi de ikke har fått tak i Frelseren, Jesus Kristus.

Dette er du med på, du som måned etter måned støtter arbeidet i Troens Bevis. Uten hjelp fra deg kan han ikke dra ut. Rune har som mål å sende ut 1000 nye evangelister i løpet av kort tid. Arbeidet vokser, men vi har enda ikke nådd våre mål. Og nå henger økonomien etter! Vi trenger en ekstra håndsrekning.

Jeg bruker å si at i Sarons Dal har vi «båter og årer», vi trenger bare noen som kan ta tak i årene og «ro» sammen med oss. I alle år har jeg hatt noen evangelister der ute som har dratt fra by til by og bedt med mange sjeler. Jeg har bidratt det jeg har maktet til misjonen gjennom året, og gjerne noe ekstra til jul. I år trenger vi så inderlig et kraftig offer til jul! Jeg håper du kjenner nøden og har mulighet til å være med. Jeg tror at når jeg kommer til Himmelen en dag, skal jeg få møte mange som jeg har vært med og vunnet gjennom min støtte og vi skal glede oss sammen.

Jeg har av egen erfaring opplevd at det jeg utsetter til i morgen, blir det ingen ting av. Nå er det snart jul og min postkasse er full av reklame og ting som jeg slett ikke har bruk for. I julen er det liksom en uskrevet lov at da betyr ikke penger så mye. De går veldig lett ut av pengeboken, og etterpå vet en nesten ikke hva de er brukt til.

Nå kommer jeg med en god reklame: GI EN EKSTRA JULEGAVE TIL MISJONEN!! La det bli julepresangen til deg selv. Vi ønsker ikke å måtte redusere, vi vil nå flere! Men da må vi ha et ekstra godt juleoffer. Når alle er med og bidrar, kan du bare med noen få kroner sikre at de som aldri har før har hørt Jesu navn, kan få budskapet. Gi din julegave til det julen egentlig handler om!

Jeg vil ønske dere alle en god Jul sammen med venner og familie!
Vil også oppfordre dere alle: Be for Rune og Sølvi og hele hans familie,

Så håper jeg at 2014 blir et enda større misjonsår enn i år!

I takknemlighet;

Med vennlig hilsen
Kari Edvardsen

Bli en støttepartner ELLER Gi en julegave 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter