Startet ungdomsarbeid på Lervåg Bedehus

I 2010 bestod Lervåg Bedehus av en liten gruppe eldre mennesker. I 2013 har det et blomstrende ungdomsarbeid, nystartet speidergruppe og sin første troende dåp på 70 år!

Arne Skauge er kanskje en av Norges eldste, men også mest takknemlige, ungdomsarbeidere med sine 74 år. Da han tilfeldigvis leste en artikkel i Dagen i 2010 hadde han nok aldri forestilt seg hvordan Gud kom til å svare på de trofaste bønnene som er blitt bedt for bygdas ungdom i årevis.

– Det var helt tilfeldig at jeg leste et stykke om Hans Martin Skagestad, evangelisten fra Troens Bevis, som hadde startet opp et ungdomsarbeid i Båtsfjord der ungdommer ble frelst og døpt. Andre menigheter ble oppmuntret til å kontakte Troens Bevis om de ønsket besøk av Hans Martin, og jeg fikk et håp om at kanskje noe kunne skje her i Lervåg også. Og nå er det akkurat det som skjer her, forteller Arne Skauge.

Da visste han heller ikke at han, som er pensjonist, skulle bli en av lederne i et nytt ungdomsarbeid i menigheten. Da Hans Martin Skagestad ble kontaktet tok han utfordringen på strak arm. Gjennom flere år har Hans Martin Skagestad og teamet hans med stor suksess startet opp levekraftig ungdomsarbeid i menigheter der ungdomsarbeidet vært helt borte.

– Jeg har besøkt Lervåg bedehus 3-4 ganger i året, fra en uke til en helg av gangen. Nå besøker jeg dem kun to ganger i året, og neste gang blir i februar da jeg er invitert til å være taler på fellesmøtene i bygda, noe jeg ser veldig frem til, sier Hans Martin.

Bedehuset i Lervåg er over 100 år gammelt og har også vært en Frimenighet.

– Vi har alltid vært en liten flokk. Som på mange andre plasser, er det helst eldre mennesker, forteller Arne Skauge.

Bakte lefser for over en million
– For åtte år siden la Gud det slik til rette at vi fikk et nytt bygg med støtte fra bedrifter i bygda og privatpersoner. Statoil på Mongstad, som har en sterk tilstedeværelse her, er en av dem som har vært veldig generøse. Men den største enkeltgraven innbrakte lefsebakerne i bygda. Ved å bake og selge lefser i 15 år fikk de inn 1,3 million kroner til det nye bygget forklarer Arne.

I 2010 stod et flott kjellerlokale i nybygget ferdig med blant annet to bowlingbaner, som var en gave fra en enkeltperson i bygda. Men fremdeles manglet ungdommene. Og det er her Hans Martin og teamet kom inn.

leigvar-hansmartin-vaffel

Hans Martin Skagestad gir ut vafler på kjøpesenter og inviter ungdommene til å komme på Bedehuset.

Flere frelst og døpt
Nå samles det jevnlig 20-25 ungdommer på bedehuset, og nye har kommet til utenfra. Flere er blitt frelst og tre andre personer på bedehuset er blitt døpt siden ungdomsarbeidet startet.

– Det har vært spesielt fantastisk for oss i teamet å se hvordan Arne på 74 år og Ingrid på 52 år, som også gjør en kjempejobb, gikk inn som ungdomsledere. Men vi ser at alder spiller ikke noen rolle når en har hjertet med seg. De viser kjærlighet og har tro på ungdommene, noe som de unge merker. Mange ungdommer lengter etter fedre og mødre som har tid til dem. Og det har Arne og Ingrid. Også har de en veldig tillit i bygda, tilføyer Hans Martin.  

leirvag-brosjyre

25-30 ungdommer samles nå regelmessig på Lervåg bedehus.

Startet speidergruppe for de yngre
Nå i høst har Arne og Ingrid også fått med seg to nye på laget til å hjelpe dem. Og menigheten har også fått et nytt pastorektepar. Kona til pastoren arbeider i grunnskolen, og hun tok initiativet til å starte opp en speidergruppe i menigheten nå i høst. Der har også flere av ungdommene gått inn som ledere.

– Der var responsen helt overveldende, forteller Arne.

– Det er over 40 barn fra 1-6 klasse som kommer og vi har flere på venteliste, det er ledere det står på.

Kan velsigne hverandre
Han kan også fortelle at de krysset en annen milepæl da Hans Martin nylig utførte den første troende dåpen i menigheten på over 70 år. Før i tiden ble dåpen holdt i sjøen, men nå kunne de holde dåpen innendørs.

– Og noe av det jeg ser på som veldig gledelig er at dåpen er ikke lenger det stridsspørsmålet som det engang var på Vestlandet. En av dem som ble døpt, var en av våre ungdommer som skal stå til konfirmasjon i kirken fordi han gjerne vil konfirmeres sammen med vennene sine. Det var presten selv som foreslo at han kunne døpes i sin egen menighet hos oss. Det er så godt når en kan leve i fred og velsigne hverandre, tilføyer Arne, som vet at dette ikke er en selvfølge.

Trekkes til bedehuset
Men nå som det er blitt nytt liv på bedehuset med mange ungdommer, trekkes også andre til bedehuset. Unge ektepar kommer utenfra for å bli med i forsamlingen, og pensjonistforeningen i bygda, som for øvrig ikke har noe kristen tilknytning, møtes regelmessig i de nye, fine lokalene.

– Vi ser at det er blitt forandring i holdningen til folk. Jeg ser det i det små i hverdagen, og det lyser opp, legger Arne til.

Vil gjerne hjelpe menigheter
«Sammen for Norge» er et prosjekt som hjelper menigheter som sliter med ungdomsarbeid. I løpet av de siste to årene har teamet fra Troens Bevis og De Frie Evangeliske Forsamlinger vært engasjert i syv ulike steder i landet.

– Ser vi på arbeidet på disse stedene i dag, litt etter at vi avsluttet vårt bidrag, så ser vi at på fem av stedene går ungdomsarbeidet veldig bra. De fleste stedene har i dag ansatt ungdomsleder. De to siste stedene trenger fremdeles litt støtte fra oss, men det gir vi mer enn gjerne, forteller Glenn Tønnessen fra Troens Bevis.

– Nøkkelen for å lykkes er først og fremst å ha arbeidere som er utrustet med nådegaver fra Gud for å stå i denne tjenesten, slik som Hans Martin, Morten Haave og det unge teamet som jobber sammen med han, forklarer Glenn.  

– Dernest har det vært viktig med hjelp fra en nærliggende sterk menighet. Klare retningslinjer ved oppstart på hvert sted, og et sterkt fokus på å få på plass et lokalt lederteam er også meget viktig og suksesskriterier. Vi kan derfor etter to år si at vi har virkelig lykkes så langt! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter