100 prosent av inntektene til misjonen

«Når noen spør hvor mye av vår inntekt som går til misjon, pleier jeg å svare «100 prosent». Ordene kommer fra pastor Thomas Åleskjær som blir en av talerne under vårt Sommerstevne.

«Når noen spør hvor mye av vår inntekt som går til misjon, pleier jeg å svare «100 prosent». Absolutt alt en menighet gjør har som endemål å lede mennesker i vår verden til Jesus, og formidle Jesus til mennesker i vår verden.» Ordene kommer fra pastor Thomas Åleskjær som blir en av talerne under Sommerstevnet i Sarons Dal.

Hvilket forhold har du til Sarons Dal?
– Jeg har mange minner fra jeg var liten gutt og travet omkring på stevneområdet, snakket med de ivrige avisselgerne og kjøpte godteri i kiosken. Der solgte de også komper, noe jeg ikke kunne fatte og begripe at et levende menneske kunne tenke seg å dytte inn i munnen. Så gikk det mange år uten noe spesifikt forhold til Sarons Dal, før jeg de senere årene har fått den enorme gleden av å vende tilbake, delta på ungdomsstevner og sommerfestivaler og få lov å etablere en relasjon både med Rune Edvardsen og andre aktører i Troens Bevis. Min respekt for det arbeidet som gjøres her vokser for hvert år og det er utrolig oppløftende å se hvordan Gud bare fortsetter å legge sin hånd over arbeidet. Jeg er så takknemlig for å kunne være en venn og samarbeidspartner, og anser det som et privilegium å lov å være en del av den «utvidede familien» til Sarons Dal.

Hvordan er det å være annen-generasjon Åleskjær som taler i Sarons Dal?
– Jeg tenker ikke spesielt på at jeg er en «annen-generasjons» taler, men jeg anerkjenner at jeg taler på et sted der jeg og familien har mange røtter, og at vi i Oslo Kristne Senter (OKS) har mye å takke Sarons Dal for. Jeg tror til og med at deler av OKS sitt DNA har likhetstrekk med det man finner her.

Hva vil du vektlegge i din forkynnelse?
– Kan man egentlig preke i Sarons Dal uten at det på en eller annen måte relaterer til misjon i en eller annen variant?

Hvorfor er stevnene så viktige for så mange?
– Først og fremst det faktum at Guds favør er over det hele, og at de som arrangerer festivalen går i takt med den Hellige Ånds ledelse og hensikt for hele festivalen. Dessuten er det jo enkelt og greit en aldeles suveren sommerfestival for hele familien med kanskje Norges beste barnefestival, sammen med vår egen BarneCamp selvsagt, hehe…

Hvordan er det å være pastor i OKS etter din far?
– Jeg håper folk forstår hvilken beundringsverdig og forbilledlig jobb pappa har gjort i det å forberede veien for de endringene som har funnet sted. Jeg håper andre som befinner seg i en liknende situasjon vil kunne lære av hans tankegang. Det er han som har gjort den tyngste jobben og kjempet de tyngste kampene, og vi er privilegerte som får lov å tre inn i noe som er «ferdiglagt» både fra himmelen og fra forgjengerens side!

Hva bør fokus være i menighetsarbeidet i dag?
– Det er vel misjon som er det riktige svaret her, ikke sant? Men egentlig er det jo dette vi alle driver med, noen på et lokalt nivå og andre på et internasjonalt nivå. Når noen spør hvor mye av vår inntekt som går til misjon, pleier jeg å svare «100 prosent». Absolutt alt en menighet gjør har som endemål å lede mennesker i vår verden til Jesus, og formidle Jesus til mennesker i vår verden. Det finnes nok av «unådde folkeslag» i vårt eget nabolag. Jeg liker å tenke på hver eneste søndagsgudstjeneste som en «misjonssamling» og en utsendelsesbase der mennesker blir oppbygget, styrket, formanet, undervist og sendt ut til å være vitner og ambassadører for Guds rike i sin hverdag resten av uken. Misjon er ikke bare noe vi støtter andre til å drive med og som vi får høre andres rapporter om, men hver og en av oss er ment å leve og operere i forsoningens tjeneste i alt vi gjør. Da tenker jeg at det vi gjør i andre nasjoner får større troverdighet, og blir en refleksjon av vår atferd her hjemme. «Plattformen» for misjon befinner seg ikke bare på store stadioner i «utlandet», men i hvert nabolag, hver blokk, hver kafè, hver familie, hvert studiested og hver arbeidsplass her hjemme. Samtidig som menigheten skal være et sted for trøst, legedom, gjenopprettelse, trygghet vennskap osv, så tror jeg vi må være varsomme med å tenke at menigheten BARE skal være et «trygt» sted der «trivsel for alle» er det ultimate ideal. Det skal også være et sted der man settes på valg, der man utfordres, strekkes og vokser som etterfølger av Jesus og som misjonær i sin hverdag. Menigheten skal ikke bare være et «sykehus», men også en «flyplass». Et sted der man lærer å leve AV Jesus, men også FOR Jesus. Et sted der man lærer BUDSKAPET å kjenne, men også OPPDRAGET.

Hvorfor er fokus på misjon viktig å ha for en menighet?
– Misjon, lokalt og globalt, er det som gjør menighetsfolket til medeiere og ansvarsfulle bærere av vårt felles oppdrag, og hindrer dem i å bare være som kunder og konsumenter der menigheten er «leverandøren» av det man ønsker seg, svarer pastor Thomas Åleskjær.

Klikk her for å lese mer om vårt Sommerstevne. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter