Syv ungdomsarbeid startet på to år!

På to år har Sammen for Norge vært på til sammen syv steder og hjulpet menigheter som har strevd med å etablere ungdomsarbeid på sitt sted.

På to år har Sammen for Norge vært på til sammen syv steder og hjulpet menigheter som har strevd med å etablere ungdomsarbeid på sitt sted. Tre av disse stedene er startet fra ingenting.

For å gjøre alt dette mulig startet Troens Bevis Verdens Evangelisering og De Frie Evangeliske Forsamlinger et samarbeid. Sammen finansierte de et team på tre ettåringer som skulle reise rundt sammen med Troens Bevis sin evangelist Hans Martin Skagestad.

De fleste av disse stedene samler nå 30-50 ungdommer ukentlig og flere av stedene står nå på egne ben med ansatt ungdomsleder.

Men det er på de stedene hvor der ikke var noe fungerende ungdomsarbeid som var spesielt krevende.

– Vi opplevde at oppstartene på alle disse tre plassene var veldig bra, men samtidig utfordrende. Men mange har sagt ja til Jesus på alle disse stedene og jeg oppfordrer derfor partnere til og være med og be om at de må bli bevart i troen på Jesus, sier Hans Martin Skagestad.
 
– Vi fortsetter en tett oppfølging av de tre ungdomsarbeidene også våren 2013. Vårt mål og vår bønn er at i løpet av våren vil også disse tre ungdomsarbeidene kunne stå av seg selv. Nå begynner lovsangsteam og lederteam og falle på plass, og flere av ungdommene har også fått en tjeneste, sier evangelisten.

Det viktigste elementet å få på plass er en ansatt ungdomsleder som har tid til å jobbe målrettet for å bygge miljø og følge opp ungdommene.

– I Pinsekirka Flekkefjord var ungdomsarbeidet helt nede i inngangen til 2012. Etter seks måneder med Sammen for Norge, og god hjelp fra nabomenigheten Filadelfia Lyngdal, ble ungdomsleder ansatt og arbeidet samler nå 30-40 ungdommer hver fredagskveld.

– Året 2012 var et seiersår. Gud kalte oss til å gå til ”byene omkring og forkynne evangeliet”, og han har virkelig vært med medfølgende tegn og under. Ungdom har tatt imot Jesus overalt hvor vi har vært, og fire ungdomsarbeid har blitt startet i 2012. Det takker vi Gud for. Vi ser også at det tar tid å bygge opp et stabilt ungdomsarbeid, og venter med å trekke oss ut til vi vet at ungdomsarbeidet står på egne ben.

Vær med i bønn for ungdomsarbeidene som startes, ungdommene som tar imot Jesus og Sammen for Norge-teamet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter