Årsrapport fra Sammen for Norge

Sammen for Norge viser lovende resultater i 2012. Flere steder i landet er det etablert ungdomsarbeid og mange har blitt frelst. Se video fra året som har vært.

2012 var på mange måter året da Sammen for Norge virkelig skjøt fart. Og hvis du samtidig tar med høsten 2011, er det en sammenhengende serie med under fra Gud. One80-arbeid startet i Grimstad (august 2011), Båtsfjord (november 2011), Flekkefjord (januar 2012), Tonstad (august 2012), Verdalen (august 2012) og Stavanger (august 2012).

For å gjøre alt dette mulig startet Troens Bevis og De Frie Evangeliske Forsamlinger et samarbeid. Sammen finansierte de et team på tre ettåringer som skulle reise rundt sammen med Hans Martin Skagestad (ansatt som evangelist hos Troens Bevis). Ettåringene Andrea, Kristine og Filip begynte for fullt i august 2012, og hadde straks hendene fulle med å markedsføre kick-offer på skoler, synge, tale og drive cellegruppearbeid for de nyfrelste. Trening var også en del av hverdagen, selv om Paulus hardnakket hevder at kroppslig øving er nyttig til noe, men åndelig trening er nyttig til alt!

Flekkefjord
Pinsekirka i Flekkefjord hadde hatt lange tradisjoner på å drive ungdomsarbeid, men opplevde en bunn på høsten 2011. Det kom til det skrittet at de bad Troens Bevis om hjelp, og Hans Martin dro, med god hjelp fra Filadelfia Lyngdal, ungdomsarbeidet i gang på nytt. De første samlingene var fulle av nye ungdom, og mange tok imot Jesus. I løpet av det første halvåret bygde ungdomsarbeidet seg opp til å bli et stabilt arbeid, og høsten 2012 overtok Åsmund Drivenes som ungdomspastor. Samme høst startet også One80 Flekkefjord å sende team til Tonstad for å hjelpe i oppstarten av nytt ungdomsarbeid der.

Tonstad
Tonstad er en liten bygd som har både barne-, ungdomsskole og videregående skole, men ungdomsarbeid stod det mindre bra til med. Menigheten Filadelfia Tonstad ønsket å starte med dette, med det unge ekteparet Rage i spissen. Den første samlingen samlet en god gjeng, og flere av ungdommene ønsket å bli kjent med Jesus. I løpet av høsten har ungdomsarbeidet stabilisert seg på en mindre gjeng med ungdommer som samles til ungdomsmøter på Filadelfia og cellegruppe hjemme hos ekteparet Rage. Sammen for Norge kommer til å øke innsatsen på Tonstad det neste halvåret for å få ungdomsarbeidet opp på et nivå hvor det kan stå på egne ben.

Verdalen
Litt utenfor Stavanger ligger Ebeneser Verdalen. Menigheten hadde et bra juniorarbeid, men ingen ungdomsarbeid. Vi startet opp One80-Verdalen 24. august. Helga før hadde faktisk Jon Sigve Sele fylt opp en bil med ungdommer herfra og kjørt til Tonstad for å bli kjent med teamet fra Sammen for Norge. Denne dagen stod han nærmest med tårer i øynene, aldri før hadde han sett så mange ungdommer i Ebeneser. På slutten av møtet ble mange av ungdommene med ned i kafeen, de hadde tatt imot Jesus, og fikk en rask innføring i hva det ville si å bli født på ny. Mange var nok litt forfjamset over at de plutselig hadde fått et levende møte med Gud, himmelens og jordens skaper.

Når vi ser tilbake på året, er Verdalen et skikkelig takkeemne. Flere ungdommer har blitt frelst, og lovsangsteam og teknikkergrupper er på vei opp. Teamet kommer til å fortsette engasjementet også i Verdalen, men ser at de ikke trengs så mye lenger.

Stavanger
Evangeliehuset i Stavanger var den siste menigheten vi startet opp ungdomsarbeid i. Den første samlingen var utrolig bra, flere ungdommer tok imot Jesus, og noen av dem fikk også be til helbredelse for hverandre like etter at vi hadde bedt ”bli-kristen-bønnen”.

Ungdommer fra DFEF Klippen Vedavågen, med Stian Lauvås i spissen, har vært til uvurderlig hjelp i arbeidet her. Cirka en gang i måneden har de kommet og holdt ungdomsmøte. De har også vært flinke til å gå ut før møtene og invitert ungdom, med godt hell. Flere av ungdommene som har kommet til One80 har kommet pga en invitasjon på gata et kvarter før møtet. Vi har også fått hjelp av gruppa SNX i både Stavanger og Verdalen.

Stavanger er en stor by, og vi møter større utfordringer her i form av å skape miljø og samhold. Menigheten ligger midt i et stort boligfelt, kun få kilometer fra Stavanger sentrum, så mulighetene er enorme! Sammen for Norge teamet kommer til å fortsette arbeidet sammen med ungdomspastor Tor-Erik Henriksen.

Båtsfjord
Båtsfjord må nevnes, selv om dette arbeidet startet i 2011. Sammen for Norge har arrangert til sammen 10 turer til den lille kommunen helt nord i Norge, og vi har fått oppleve Guds kraft på måter vi sjeldent ser på Sørlandet. Fra den lille menigheten Sion har det vokst opp et ungdomsarbeid som setter ringvirkninger i bygda, og som de aller fleste vet og snakker om. Ungdommene opplevde utrolige ting i 2012, og har fått ”malt Kristus for deres øyne”, ikke minst av Jesus selv. Team-turene har vært fylt av møter, cellegrupper, sosiale kvelder, overnattinger og temafester. Jesus har fått være sentrum og har fått forandre mange liv.

Vi kommer til å fortsette turene til Båtsfjord også i 2013.  Status er foreløpig at det kun er opplegg når vi er tilstede. Dette ber og håper vi at skal forandres i løpet av våren.

Oppsummering
Året 2012 var et seiersår. Gud kalte oss til å gå til ”byene omkring og forkynne evangeliet”, og han har virkelig vært med medfølgende tegn og under. Ungdom har tatt imot Jesus overalt hvor vi har vært, og fire ungdomsarbeid har blitt startet. Det takker vi Gud for. Vi ser også at det tar tid å bygge opp et stabilt ungdomsarbeid, og venter med å trekke oss ut av alle bortsett fra Flekkefjord – de står allerede på egne ben.

2013 blir nok et spennende år. Vær med i bønn for ungdomsarbeidene som startes, ungdommene som tar imot Jesus og Sammen for Norge-teamet. Vi står i en viktig kamp vi trenger din og Guds støtte i.

{vimeo}56756327{/vimeo}


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter