Fra Kommunistleder til leder for undergrunnskirken

En av Troens Bevis sine nasjonale misjonærer i Nord-Afrika var leder for et kommunistparti. Men da broren trengte hjelp til ett kristent brevkurs, ble hans verden snudd opp ned.

 

Lederen for en undergrunnskirke i ett større område i Nord-Afrika har en ganske utrolig historie. Det hele begynte da hans yngre bror, Khalil (personene er gitt nye navn) hørte på Radio Monte Carlo. De hadde kristne sendinger, og de tilbød lytterne et gratis brevkurs. Khalil ble svært interessert og ville gjerne ha dette brevkurset.  Men han hadde to problemer. Det ene var at han ikke kunne lese eller skrive, og det andre at den ene i familien som kunne lese og skrive, også var lederen for det lokale kommunistpartiet. Så da Khalil spurte den eldre broren Aziz om hjelp, var svaret kontant nei. Men Khalil kunne ikke få brevkurset ut av tankene, og han fortsatte å trygle broren om hjelp. Tilslutt gav Aziz etter, og han skrev til radiostasjonen. Resultatet var at begge tok brevkurset, og begge kom til tro på Kristus.

Fostret frem som leder
En kristen arbeider i regionen fikk kontakt med dem, og et personlig vennskap ble opprettet. I 1985 ble det holdt flere møter i hjemmet til Aziz. Hele familien vendte seg etter hvert til Kristus. Gjennom årene har Aziz blitt fostret fram som den fremste kristne lederen i regionen. Som medlem av det illegale kommunistpartiet ble han flink til å organisere hemmelige møter, noe som nå kommer menighetene i området til gode.

Besøker isolerte landsbyer i fjellene
Aziz har mistet to jobber på grunn av sin tro. Hans familie har levd i fattigdom i flere år. Ofte lever de bare på te og brød. Men takket være støtten fra Innfødt Evangelist Misjon i Troens Bevis, har Aziz og hans familie fått større frihet. Støtten han får går i hovedsak til å oppmuntre de troende og for å forkynne evangeliet. To til tre ganger i året reiser han og broren sammen med andre opp til fjellende der de besøker unådde og fjerntliggende landsbyer. Da sover de i moskeer, vitner og deler ut talekassetter til menn og kvinner i landsbyene.

Aziz hilser spesielt til alle misjonspartnerne i Norge og takker for forbønn og gaver.
-Uten dem ville arbeidet her ikke båret de fruktene som det har, sier ham. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter