Buddhistfamilier kommer til tro i Bhutan

Bhutan er et lite kongerike på jordens tak som ligger inneklemt mellom Kina og India. Her kan du følge den siste misjonsturen inn i landet til en av Troens Bevis sine nasjonale misjonærer som virker i landet.

 

”Den viktigst oppgaven jeg har som misjonær er å reise til Bhutan for å møte de troende der og oppmuntre dem, samtidig som jeg også vitner om Jesus for folk jeg møter på reisene dit.

Jeg vil gjerne invitere deg med på en slik tur. Som du sikkert forstår kan jeg ikke oppgi riktig navn verken på landsbyer eller dem jeg møter. Kongeriket Bhutan ligger inneklemt mellom Kina og India, og har gode relasjoner til India. Det er ikke godt med utbygde veier i landet så på mange av reisene bruker vi føttene for å komme frem. Men på den måten kommer vi jo også mye tettere inn på folk enn om vi kjørte i en bil eller på en motorsykkel. Det er alltid andre ute og vandrer og slik oppstår det kontakt og muligheter for å samtale om Jesus. Og siste turen vår var på ingen måte et unntak.

Allerede den første dagen i Bhutan møtte vi en del kvinner som alle egentlig søkte etter fred. Vi fikk vitne for dem om Jesus. Vi fikk så sette dem i kontakt med et fellesskap i området og nå får vi vitnesbyrd om hvordan de vokser i sin nye tro.

Ni familier kom til tro
Vi fortsatte vår vandring og kom etter hvert inn i Paro distriktet. Her vet vi av erfaring at det er vanskelig å vitne om Jesus. Området her er dominert av militæret og en sterk buddhistisk tro blant de sivile. Men likevel forkynner vi om Jesus i hemmelighet. Vi vet at dersom politiet her finner ut om oss vil vi bli arrestert. I dette distriktet samarbeider vi med flere innfødte misjonærer som bor her. Det er derfor fantastisk å komme hit og høre vitnesbyrdene om hva Gud gjør. Den ene innfødte misjonæren kunne fortelle at det nylig var ni buddhistfamilier som hadde kommet til tro, og seks personer av dem hadde allerede latt seg døpe. De kommer nå regelmessig til møtene i undergrunnskirken. De vet at dersom de blir oppdaget vil de bli sendt bort så de har stor frykt, men de kommer likevel trofast til møtene.

Tre lamme helbredet
Fra Paro dro vi videre til et mer fjernliggende område. Her kom vi over noen bosettinger hvor folket levde i mørket og hadde sin egen tro. De var svært skeptiske til oss. Vi delte likevel Guds ord med dem, og noen forsto hva det var vi snakket om og viste etter hvert større interesse, men ingen ville ta imot Jesus. Men det var tre personer der som hadde vært lamme de siste tre årene. De hadde forsøkt mange ting for å bli friske, men ingen ting kunne hjelpe dem. De hadde også forsøkte lokale skikker og urter. Vi ble invitert til å be for dem. Før vi ba delte vi evangeliet med dem. På mirakuløst vis ble alle tre helbredet, og deres problemer forsvant helt. Nå er de i stand til å gå. Etter dette var det mange som kom på eget initiativ og ville ta imot Jesus. Vi kunne legge ni personer til i den hemmelige menigheten i området.

Hungrer etter Guds ord
Da vi nærmet oss en ny landsby møtte vi lederen for en undergrunnskirke der. Han kom for å advare oss fordi lederen i landsbyen hadde fått vite om de kristne aktiviteter og han hadde truet med å drepe dem som sto frem med sin tro. Men vi valgte å legge våre liv i Herrens hånd og gikk inn i landsbyen hvor vi møtte mange som ønsket å være i kontakt med oss. Lederen som er på stedet har arbeidet trofast i det skjulte og nå fikk vi være vitne til at 6 familier som alle hadde kommet til tro den siste tiden ble døpt i vann. Det var oppmuntrende for oss å se den sterke troen de troende her har på Jesus. De frykter ikke myndighetene, men tror Jesus vil bevare dem. Det er spesielt å være sammen med dem å dele Guds ord med dem. De er lydhøre til ordet og har en hunger etter å kjenne Jesus bedre som jeg sjelden har sett. Måtte Herren bevare dem fra alt ondt.

Inn i unådd område
Etter å ha besøkt denne landsbyen var vi svært oppmuntret og bestemte oss for å dra inn til et mer fjerntliggende område av Bhutan. Her visste vi at Evangeliet sannsynligvis aldri hadde vært forkynt før vi kom. Etter å ha gått i tre dager nådde vi området vi hadde bestemt oss for. Underveis besøkte vi flere husgrupper som vi også har besøkt tidligere. Noen av lederne fra disse kirkene ble med oss videre.

Da vi kom frem ble vi møtt med mye skepsis og mistenksomhet. Her er de ikke vant med at det er så mange fremmede som kommer på besøk. Men vi fikk kontakt med noen og fortalte dem om Jesus. Noen syke kom også og ville gjerne at vi skulle be for dem. Flere av dem ble umiddelbart helbredet. Da folkene så dette ville flere av dem ta imot Jesus som sin frelser. Totalt 6 personer kom til tro denne gangen. De ble så overlatt til en av lederne som var med oss. Han vil nå jevnlig besøke dem og etter hvert vil de også bli døpt.

-Vi vil med dette takke for støtte og forbønn for alle de troende i Bhutan. Husk også på styresmaktene og forholdene i landet”, avslutter Troens Bevis sin nasjonale misjonær.

Det er i dag 11 nasjonale misjonærer som virker i Bhutan med støtte fra Troens Bevis, på verdensbasis er det bortimot 700 nasjonale misjonærer i 43 land som får støtte. Felles for alle er at de virker i vanskelige og krevende områder.  Ønsker du å få din egen misjonær som du er med på å støtte fast og får regelmessige rapporter fra, kan du sende en e-post til [email protected]

 

Du kan gi en gave til de innfødte misjonærene via vår nettbutikk:

www.mamut.net/troensbevis/shop/

Eller benytt kontoen 3000 37 32769 og merk gaven med Innfødte Misjonærer 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter