Apostlenes gjerninger i Malawi

Vi får av og til spørsmål om hvor mange mennesker som nås med evangeliet gjennom de innfødte evangelister som Troens Bevis støtter. Det er ikke et enkelt spørsmål å svare på. Men her kan du lese litt om hva som skjer Malawi.

 

Siden 1960 da Troens Bevis Verdens Evangelisering begynte å underholde 10 nasjonale misjonærer i Brasil, er det over 15 000 nasjonale som har fått støtte fra Sarons Dal.  Målet er at de fleste skal bli selvunderholdt etter hvert som de planter nye menigheter, men ikke alle steder er dette mulig.

Noen steder er det mange som kommer til tro og blir døpt, mens andre steder er det et nitidig så-arbeid som er førsteprioritet. Under møter du to innfødte misjonærer i Malawi som opplever mange av de samme gjerninger som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger.

John:
Den første uken i juli besøkte jeg en større farm hvor jeg holdt på med personlig evangelisering. Dette holdt jeg på med i tre dager. 86 personer tok imot Jesus som sin frelser her. Resten av dagene denne uken brukte jeg til undervisning av de nye troende, og i slutten av uken hadde vi dåp hvor 26 mennesker ble døpt.

Den andre uken i juli gikk jeg fra dør til dør for å evangelisere i en mindre fiskelandsby. Her bad jeg for 26 personer med forskjellige lidelser som alle ble helbredet. Som resultat av dette var det mange som ble interessert i å høre budskapet om Jesus, og 42 mennesker tok imot ham som sin frelser.

Den tredje uken i juli reiste jeg på en misjonstur til Lilongwe, hvor jeg også gikk fra dør til dør og vitnet om min Frelser og Herre. Her var det 59 personer som kom til tro og tok imot Jesus som sin personlige frelser.

Den første uken i august gikk jeg fra vannhull til vannhull, og vitner for alle dem som kommer eller oppholder seg rundt disse. Jeg fikk dele evangeliet med rundt 120 personer ved seks forskjellige vannhull. 56 av disse tok imot Jesus som sin frelser.

Den andre uken i august var jeg invitert til å tale i en begravelse. Her var det 72 personer som tok imot Jesus, og 20 personer som ble døpt i Den Hellige Ånd. Etter begravelsen hadde vi også dåp for noen av disse nye troende, som nå kommer til menigheten for undervisning og fellesskap.

Redboy:
Denne måneden kan jeg rapportere om følgende:

Den 9. hadde jeg personlig evangelisering hvor 20 personer tok imot Jesus som sin personlige frelser. I tillegg ba jeg for tre barn som ikke kunne høre, og alle tre fikk hørselen igjen.

Den 16. holdt jeg undervisning for 120 unge. Jeg underviste i tre dager og rundt 95 tok imot Jesus som sin frelser. 20 ble døpt i Den Hellig Ånd, og mange ble berørt av Gud i forbønn. En del av disse unge kom fra islamsk bakgrunn og ti av disse tok imot Jesus.

Den 21. holdt jeg en kampanje i Kachere, hvor 92 mennesker kom til tro. 21 ble døpt i Den Hellige Ånd og 18 ble døpt i vann.

Til slutt vil jeg takke for den månedlige støtten som jeg får. Den hjelper meg i min tjeneste, samtidig som den er til stor hjelp for min familie. Jeg vil si det så sterkt at støtten som jeg får løfter tjenesten til et høyere nivå, fordi jeg kan gi meg helt til den.

Dersom du kunne tenke deg å få din egen innfødte misjonær, kan du sende en e-post til [email protected]. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter