Er Norge under Guds dom?

En regjerings handling kan ikke lukke Guds dør over Norge. Det vil være underlig i nådens tid om et regjeringskabinett skulle påføre et land slike negative konsekvenser.

Det er mange som har reagert på regjeringens anerkjennelse av en palestinsk stat. Personlig syns jeg dette var forhastet og den gir feil signal slik situasjonen er nå. Jeg må innrømme at jeg ble lei meg da jeg hørte dette av mange grunner.

Her er ikke regjeringens beslutning mitt anliggende. Nå vil jeg heller nevne synspunkter som er kommet i ettertid der det blir slått fast at dette vil få alvorlige konsekvenser for landet vårt. Det blir nevnt at slikt gjør man ikke ustraffet. Å slå lag med Israels fiender vil føre til at Guds vrede rammer oss.

Slike holdninger og et slikt bibelsyn er for meg problematisk. Det passer riktignok med gammeltestamentlig tenkning. Da ble synden og mennesker virkelig rammet på grunn av sine handlinger. I GT handlet Gud gjennom straff og dom.

Jesus kom med en ny pakt, som ikke bygger på lovens bokstav, men på Jesu forsoning. Den nye pakt forteller at vi lever i nådens tid. Straffen ble lagt på Jesus Kristus. Gud straffet Jesus for våre synder. Forbannelsen ble lagt på ham for at vi skulle slippe den. Det er evangeliet og de gode nyheter.

Våre handlinger får konsekvenser. Tar jeg ikke vare på helsa mi, får det konsekvenser. Osv. Men dommen vil Gud ta seg av i sin tid. For det kommer en dommens dag. Det er også interessant å legge merke til at i de land der kristendommen blir mest motarbeidet, og der mange blir martyrer fordi de tror på Jesus, i de landene går evangeliet mest fram! Guds dør er åpen også der.

En regjerings handling kan ikke lukke Guds dør over Norge. Det vil være underlig om et regjeringskabinett skulle påføre et land slike negative konsekvenser.

Frelsesdøra er åpen over Norge! Vi lever i nådens tidsalder. La oss derfor benytte oss av de mange muligheter vi har i vårt land til å forkynne det glade budskap.

Ikke minst i vår tid er det viktig å se de åpne dørene og bli preget av Jesus – og ikke bli styrt av frykt.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter