Fornektet sin tro: -Vinner nå mange for Jesus

Pastor «Su» har alene sett 46 personer komme til tro det siste året:
-Folk kommer først og fremst til tro gjennom helbredelser. Dette fører ofte til at familiemedlemmer og venner blir frelst.

I Laos: Glenn Tønnessen, Troens Bevis

Laos, nasjonen som tjener som en lillebror under kommunistnasjonen Kina, opplever store vekkelser men også en sterk forfølgelse. Vår nasjonale misjonær «Su» har fått smake forfølgelsens brutaliteter.

-Jeg kom til tro i 1996 i en tid der antall troende vokste. Det brøt ut en sterk forfølgelse, vår kirkeleder ble drept. Det var veldig vanskelig. Jeg og min familie klarte ikke å stå imot og vi fornektet dessverre troen, forklarer den 42-årige trebarnsfaren.

Forfølgelsen var intens og kirker ble stengt ned forteller, fortsetter Su.

-To år etter omvendte vi oss påny. Hele familien min kom tilbake til Jesus. Men vi opplevde på ny et sterkt press fra myndighetene, ikke minst fra min bror som nå var blitt soldat i den laotiske hær. Han hadde tidligere også fornektet troen under den sterke forfølgelsen.

MANGE NYE TROENDE: Rommet blir snart fylt med røyk og fantastiske historier om menneskers helbredelse og frelse.

 

 

Broren forteller da Su at han i likhet med sin leder vil bli drept om han ikke påny vil fornekte troen.

-Jeg vil aldri frasi meg troen igjen, svarte jeg min bror. Hvis jeg dør vil jeg dø i tjeneste for Jesus og menigheten.
-Vi må hele tiden være forsiktige. Forfølgelsens realiteter og brutaliteter ligger rundt neste sving, forklarer Su som nå er i gang med å plante en ny kirke.

Jeg har sammen med vår feltleder kjørt noen timer. Vi beveger oss på landsbygda i midtre og nordlige deler av buddhistnasjonen Laos, og nå treffer vi altså «Su» sammen med familie, venner og en gjeng nye troende. Identiteter og lokasjoner kan ikke røpes, i frykt for evangelistenes sikkerhet.
Vi samles i enkle kår, på et betonggulv – rundt et lite bord – i en enkel bolig i en landsby bestående av om lag 270 familier, hvorav 36 familier er kristne.

Rommet er snart røyklagt. Mor i huset tilbereder nemlig lunsj til hele gjengen.

Tre av personene som er samlet i det røykfulle rommet har nylig komt til tro på Jesus gjennom Su sin tjeneste, nemlig «Cha», «Heuang» og «Kue». Alle tre er tidligere animister.
-Som animister gikk vi til heksedoktoren når vi var syk. Heksedoktoren skulle da fortelle oss hvilket dyr vi skulle ofre og spise sammen med ham, forteller Cha ivrig.

Cha forteller at «menyen» kunne bestå av geit, gris eller kylling.
-Det spørs hva heksedoktoren hadde lyst på. Å gå til heksedoktoren kunne koste fra 1000 kroner og oppover. Av og til kunne det hjelpe. Men det ble for mye ofring og dreping av dyr. Jeg ble trøtt av alt dette, fortsetter Cha.

Cha forteller videre at både han og kona ble syk. De oppsøkte da flere heksedoktorer samt et sykehus. I en periode var Cha så dårlig at han var helt avhengig av surstoff for å puste.
-Min bror «Kue» var i denne perioden besatt av onde ånder og måtte legges i kjettinger. Selv om jeg enda ikke hadde tatt imot Jesus fikk jeg ham til å møte pastor Su, som jeg da hadde blitt kjent med. Gjennom bønn tok min bror imot Jesus og ble gradvis helbredet, fortsetter Cha.

Kue, som hele tiden har sittet lyttende rolig ved siden av sin bror Cha, tar nå ordet:
-Jeg husker lite fra denne tiden men det stemmer at jeg ble bundet med kjettinger og jeg brøt lenkene opp, bekrefter Kue. Jeg fikk overnaturlige krefter og kunne grave hull i betong og ødelegge et hus!

Fra venstre: Pastor Su, feltleder, Cha, Kue og Heuang. Takket være dine gaver kommer mennesker til tro.

 

 

Cha forteller videre at det som skjedde med hans bror Kue var et mektig vitnesbyrd.
-Dette førte til at både jeg, min kone, mine barn og mine foreldre kom til tro. Kunne vi noe annet? Og vi ble begge helbredet, både jeg og min kone.

Den unge mannen «Heuang», har også sittet og lyttet rundt bordet i det varme og nå røykfulle rommet.
-Jeg var i likhet med Kue helt ute av kontroll og jeg kunne rive i stykker hus. Jeg ble også tatt med til pastor Su. Han ba for meg. Der fikk jeg bekjenne mine synder, ta imot Jesus og ble totalt helbredet og fri. Dette førte til at både min mor og mine søsken kom til tro på Jesus.

Pastor Su husker godt møtene med Kue og Heuang:
-Jeg opplevde at de begge to roet seg ved forbønn og de sluttet med å utagere. Jeg bad for dem flere ganger og etter hhv. to uker og tre måneder var de helbredet.

HISTORIENE OM FRELSE DELES: Glenn Tønnessen sammen med vår feltleder i Laos, Pastor Su, Cha, Kue, Heuang og andre nye troende.

 

Det jeg hører er som å lese Apostlenes Gjerninger, og vel så det. Evangeliets kraft er like virksom i dag!
Både Cha, Kue og Heuang går nå i en lokal menighet. To av dem i en nyplantet menighet som har syv nyfrelste familier.
På denne måten går evangeliet videre på en hurtig måte i Laos. Tross forfølgelsen. Troens Bevis’ nasjonale misjonærer, som Pastor Su, står sentralt i mye av det som skjer i buddhist-kommunistiske Laos. Pastor Su’s visjon, når jeg spør ham, er at et stort antall mennesker skal komme til tro og bli tillagt kirken hans.

Kilde: Troens Bevis bladet for oktober, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

Støtt misjonsarbeidet med en gave

 

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter