Siri Iversen: Gud taler og kaller til fremdeles til tjeneste

Gud kaller oss til tjeneste midt i alle våre begrensninger. Sammen bygger vi Guds rike ut fra vårt kall og ståsted. Gå med det du har fått, sier Siri Iversen, generalsekretær i Misjonskirken i Norge.

av Harald Mydland

-Jeg kjenner på en blanding av glede og ærefrykt ved å bli invitert som taler på stevnet i Sarons Dal. Jeg har så stor respekt for det store og inspirerende arbeidet som drives ut fra Troens Bevis, begynte Siri, som av alle ting hadde med seg en seng på scenen.

Hun tok utgangspunkt i en velkjent historie fra Det gamle testamentet, om en gutt som lå og sov, «prestelærlingen» Samuel, som gjorde tjeneste for Gud under presten Elis tilsyn. Samuel våknet av en stemme som ropte navnet hans; ikke bare én, men tre ganger. Tredje gangen svarte Samuel: «Tal, Herre; din tjener hører! (1SAM 3:9-10)

Siri Iversen talte for tredje år på rad under Sommerstevnet i Sarons Dal.

 

Gud taler fremdeles
-Hva er det med denne fortellingen som har overføringsverdi for oss i dag? spurte Siri retorisk. -Jo, det er at Gud taler fremdeles! Han har noe å si til deg! Ved innledningen til historien om Samuel står det at «Herrens ord var sjeldent i de dager, og av syner var det få!»

-Kanskje du også har hatt det slik? Eller du kan ha brent deg på å gå på Guds ord, men så gikk det ikke bra. Kanskje er du bare usikker på om du i det hele tatt har hørt Guds stemme. Jeg ønsker bare å oppmuntre deg. Gud taler fremdeles og på så utrolig mange måter.

-Han har så mange strenger å spille på når Han skal få tak i deg. Først og fremst gjennom Sitt ord og Sin Ånd, men også på mange andre måter. Han vil tale til deg gjennom stevneuka, og kanskje bekrefte noe som bare har ligget der og ulmet.

-Det er bare nydelig at Gud valgte å kalle Samuel til profet mens han sov. Det er noe utrolig nådefullt over akkurat det. Det står i Bibelen at Gud ikke bare taler til oss mens vi sover, Han endog jobber mens vi sover, poengterte Siri, i sin humørfylte og sprudlende tale.

Filadelfia lovsang fra Kristiansand var med og leder i lovsang under Stevnet. Her fra åpningmøte der Siri Iversen talte.

 

Såkornet vokser mens mannen sover
I MARK 4:26-29 sammenligner Jesus Guds rike med en mann som sår såkornet i jorden. Mannen sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser, men han selv vet ikke hvordan det går til. For jorden gir avling av seg selv. Gud jobber mens vi sover.

-Det handler om å jobbe ut fra hvile og tillit, og at Gud kan tale til oss endog når vi sover, framholdt Siri, og siterte fra Salme 127:2: «Da er det forgjeves at dere står tidlig opp og sitter oppe til det er sent og sliter hardt for å få brød. Det samme gir Han Sin elskede mens han sover.»

-Gud taler ikke til oss som en form for fortjenestemedalje. Han taler av ren nåde. Vi er frelst av bare nåde og tjener av nåde. Han kan tale til deg uansett hvilken tilstand du befinner deg i; om å sende en hilsen til noen, eller minne deg om noe du kan gjøre.

-Jeg snakker ikke om latskap, passivitet eller unnasluntring. I AP 16:6 ble Paulus og hans følge hindret av Den Hellige ånd fra å forkynne ordet i Asia, og da de forsøkte å dra til Bitynia gav Ånden dem ikke lov.

-Det står ikke hvordan de merket dette, men i vers 9 får Paulus et syn om natten. En mann fra Makedonia stod og ba ham innstendig: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Dette er jo begynnelsen på et misjonseventyr du kan lese selv.

Siri Iversen demonstrerte hvordan Samuel lå og sov da Gud kalte på han.

 

Gud kaller fremdeles til tjeneste
-Det at Gud taler til oss handler i utgangspunktet om å ha tillit til Ham, ut fra hvile. Da Gud talte til Samuel, kunne han ha sagt nei.

-Presten Eli kunne og burde kanskje ha skjønt med en gang at det var Gud som talte til Samuel, men kanskje det ligger en visdom i dette at gutten skulle lære Guds stemme å kjenne. Vår oppgave er også å forløse kallet i andre. Det er både hvile og spenning forbundet med Guds kall, framholdt Siri, og leste Paulus’ oppmuntrende ord til Timoteus i 2TIM 6:14.

-Vi er først og fremst kalt med et hellig kall. I deg bor akkurat det som trengs for at du skal være og gjøre det Gud har kalt deg til. Noen ganger må det en liten justering til, som når en plante blir flyttet på. Kanskje er det tid for en liten eller stor justering i ditt liv? Den kan få stor effekt på lang sikt.

Tre konkrete utfordringer
-Gud kaller oss til tjeneste midt i alle våre begrensninger. Sammen bygger vi Guds rike ut fra vårt kall og ståsted. Gå med det du har fått, oppmuntret Siri, og kom med tre konkrete utfordringer til slutt:

Bestem deg denne sommeren for å lese minst én bok i Bibelen. Ta deg tid til å spørre Gud om hva Han taler til deg om i denne perioden av ditt liv. Tredje tingen er: Hvem skal jeg oppmuntre i dag eller i denne uka?

Møtet ble avsluttet med lovsang, tilbedelse og forbønn.

Se alle hovedmøtene under Sommerstevnet

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter