I dag heier jeg på kvinnene!

-Ikke en eneste plass kan vi lese at Jesus behandlet kvinner på en nedverdigende måte, skriver Sten Sørensen i månedens leder.

I tidligere generasjoner har kirken hatt en voldsom makt over folket. Den har vært leverandør av verdier som ikke bare har vært gjeldende innenfor kirkens vegger, men også i hjem og samfunnsliv. Mange av verdiene har vært sunne og løftet opp en grunnleggende respekt for liv. Måtte kirken fortsatt ha – ikke makt – men innflytelse i vårt samfunn. Dette avhenger blant annet av hvordan vi som kirke håndterer urett som oppdages innad i kirken og hvordan vi møter verdispørsmål som kommer opp i nåtid og framtid. Et slikt spørsmål er maktforhold mellom kjønnene. Historisk sett har kvinnene kommet dårlig ut, og skal vi være ærlige er det fortsatt en vei å gå. Men hvordan er dette sett fra Guds side?

Mannen har alltid hatt et fortrinn, og mange mener å finne belegg for det i Skriften – at slik er det ment fra skapelsen av. På Jesu tid ble ikke en gang kvinnene regnet med når man telte en folkemengde. «Jesus mettet 5000 menn foruten kvinner og barn». Kvinnene hadde en underordnet plass.

Ordet underordning klinger dårlig i vår tid. Alt som smaker av makt og manipulasjon skal en være på vakt overfor. Det har skjedd altfor mange overtramp der den «sterke part» har tatt seg til rette og misbrukt sin posisjon. Dette har skjedd både i hjem og kirke, og skadene har vært store.

Jesus viser en annen holdning til kvinnene enn hans samtid gjorde. På den tiden var det uhørt av en mann å snakke med en kvinne ute på gaten. Nettopp det gjør han i historien om den samaritanske kvinnen ved brønnen. Heller ikke kvinnen som ble grepet i hor – ble stående som den eneste skyldige – den som er uten synd, kan kaste den første sten. I tillegg lot han en kvinne, som mest sannsynlig hadde tjent sine penger på unevnelig vis, bruke sine verdier til å salve hans føtter. Han tok imot hennes hengivenhet – selv om mange andre ville ha rynket på nesen.

Ikke en eneste plass kan vi lese at Jesus behandlet kvinner på en nedverdigende måte. Han viste alltid en dyp respekt for dem som mennesker. Heller ikke kan vi lese at Jesus framhevet menn framfor kvinner. Men han gikk heller ikke i fakkeltog eller holdt protesttaler for å endre kvinners stilling i samfunnet. Det var mange kritikkverdige ting som skjedde i samfunnet da som nå, men Jesus måtte fullføre sitt oppdrag. Det betyr ikke at han syntes at uretten var akseptabel. Jesus skulle hjelpe menneskeheten – ved å forandre menneskers hjerter. For hvor kommer vel uretten i verden fra – jo, nettopp fra menneskers hjerter. Jesus viste med sitt liv i møte med menneskene at kvinner skulle vises respekt.

I denne lederen heier jeg på kvinnene. Takk at dere finnes – og for alt dere gjør i Guds rike!

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter