Burkina Faso: 800 NYE TROENDE! -Sendte ut 4 evangelister i 4 landsbyer på 4 dager!

I mars hadde Troens Bevis evangelist Hans Martin Skagestad en helt spesiell tur til Burkina Faso. Denne gangen hadde han med seg 9 TB Ung ambassadører. De ble med for å kunne formidle behovet for misjon videre til andre unge i Norge, men fikk også prøve seg «live» ute i misjonsfeltet.

Kampanje Dag 1: Cicili
Første kampanjedag ble spesielt spennende. Først fikk teamet være med på en samling med feltleder Samuel Yaldia, som ikke skjulte sin begeistring over de unges besøk fra Norge:

-Å se ungdom som dere, som har dratt fra hamburgere og is og alt det bra som dere har hjemme, for å komme hit, er en stor oppmuntring for oss!
Den formiddagen ble det tid til å spille fotball med lokal ungdom og bli litt kjent. Deretter ble det et møte med landsbyhøvdingen før kampanjen i landsbyen samme kveld.
«I ett av løftene i Bibelen står det, vær ikke redd, for jeg er med deg», fikk TB Ung evangelisten Emma oppmuntre de fremmøtte med på kampanjen den kvelden.
Det var ingen kristne eller menighet i denne landsbyen fra før. Omtrent halvparten av landsbybeboerne kom på møte, og 200 muslimer tok imot Jesus!

Les bloggen til tre av TB ung ambassadørene som var med

Omtrent halvparten av befolkningen i den første landsbyen de besøkte kom på møte, og om trent 200 tok imot frelsen den kvelden.

 

Dag 2: Wan:
-Vi startet dagen med å besøke en lokal skole. Der fikk vi forkynne evangeliet for barn og unge i alderen 8-18 år. Alle i teamet fikk utfordret seg på å dele vitnesbyrd og forkynne evangeliet, forteller Hans Martin Skagestad.

-Det ble kjemperespons og mange på skolen løftet hendene og ville ta imot Jesus som sin frelser.

Han legger til at det er fantastisk å se ambassadørene fra Norge når de utfordrer seg selv og virkelig blir brukt av Jesus.
-Kampanjen på kvelden ble derimot litt mer utfordrende. Men de fra TB Ung teamet som delte gjorde det kjempebra!

Det var flere som responderte på frelsesinnbydelsen, men de var redde for å komme fram for forbønn. Det er ikke overraskende da det ikke var kristne i den muslimske landsbyen fra før, forklarer Hans Martin.
-Men det skal nå plantes en ny menighet i denne landsbyen og vi har tro for at det som er blitt sådd, skal gi gode frukter!

Tilsammen var det ca 800 som tok imot troen under de 4 kampanjene i Burkina Faso.

Bidro til Fest i Himmelen

Dag 3: Mouna:
-En ny dag i Burkina Faso er over. For en glede og for en dag!

Hans Martin forteller at de denne formiddagen besøkte flere skoler. Her fikk hver av de 9 norske ungdommene forkynne evangeliet for skoleelevene, som fikk høre om Jesus for første gang.
-Flere hundre unge mennesker har tatt imot Jesus når vi nå har hatt outreach på dagtid, legger han til.

Denne kvelden under kampanjen i landsbyen Mouna fikk de svært god respons på frelsesinnbydelsen, og mange søkte forbønn.
-Teamet fikk være med å be for syke. Det å se så mange mennesker bli berørt av Guds kraft, og se hvordan Gud bruker oss, er fantastisk, legger Hans Martin til.

På formiddagen ble det tid til både skolebesøk og lek og aktiviteter med unge i de forskjellige landsbyene som teamet besøkte.

 

Dag 4: Fido
Det er blitt lørdag, og misjonsreisens siste kampanje står for tur denne kvelden. Men først fikk teamet fra Troens Bevis besøke det lokale fengselet som har over 120 innsatte. Flere av disse sitter inne for drap og har lange dommer.

-Men det som gjorde spesielt sterkt inntrykk på teamet vårt var å treffe tre 16- åringer i fengselet, som sitter inne med lange dommer, forteller Hans Martin.

-Vi fikk lov til å dele vitnesbyrd og forkynne evangeliet inne i fengselet. Responsen var fantastisk, og mange av de innsatte responderte på frelsesinnbydelsen. Her treffer spesielt godt det vi jobber for i Troens Bevis, nemlig at: «Jesus elsker alle mennesker og ingen skal bli utelatt fra evangeliet!»

Teamet ble vel mottat i alle 4 landsbyene. Nå er 4 nye evangelister sendt ut med støtte fra Troens Bevis. De skal være med å plante nye menigheter og følge opp de nye troende.

 

Det ble en flott slutt på de 4 kampanjene over 4 dager, der over 800 gav sine liv til Jesus. Disse 800 begynner nå på første del av Introkurset Det Nye Liv, med oppfølging av våre evangelister. Disse landsbyene hadde ingen kristne eller kirker tidligere. Nå skal det bygges kirker i alle landsbyene, som også får hver sin evangelist med støtte fra Troens Bevis.

-Dette er fire av 17 evangelister som nå er klare til å bli sendt ut i Burkina Faso. De trenger mye forbønn, for det er ikke enkle områder som de skal virke i. Her er det hovedsakelig muslimer, der radikale krefter tar mer og mer over. Det at det er blitt så mange kristne i dette området i løpet av 4 dager, er ikke mindre enn et under, understreker Hans Martin Skagestad.

-Nå må vi bare be at de skal bli sterke i troen.

Se live video fra turen på Troens Bevis sin Facebook side mellom 8.-13.mars. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter