Ingen er viktigere enn deg

HVA SER DU? Er du klar over at du fikk bli født inn i denne verden i tider med 1000 ganger større muligheter enn når Paulus levde?  Les månedens kommentar fra Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis.

Historien om kristenheten er interessant å se på i dagens perspektiv. Det sees ofte tilbake, og man forteller og leser fra gamle tider der verden var en liten flokk.
På Jesu tid var det 175 millioner mennesker og i dag er det 8 milliarder. Det tok 1800 år etter Kristus å bli én milliard. Bare i mine leveår har verden vokst fra 3,5 milliarder til 8 milliarder.

HVA SER DU? Er du klar over at du fikk bli født inn i denne verden i tider med 1000 ganger større muligheter enn når Paulus levde? Teknologien har gjort det mulig å bevege seg og digitalt nå hele kloden på dager, timer, minutter eller til og med mindre enn sekunder med beskjeder og opplysning.

Det er i de seneste år troen har blitt slik vi kan leve den ut nå. Gjennom århundrer var det prester og kirkens makt som førte an. Det var avlat og betaling. Så kom reformasjonen der det individuelle personlige liv kom mer frem. Til og med i Norge var presten, lensmannen og futen de med posisjoner og makt. Nå er det kallet og viljen til den enkelte som får innpass.

Du må se tiden du er i. Det er ingen andre Gud hadde tenkt skulle leve og representere evangeliet enn oss. Vi er her hans legeme på jord. 

Se deg selv i lyset av Han som har all makt i Himmel og på jord. Han som skapte alle og gav alle retten til å bli Guds barn.

Verden og muligheter har aldri vært større enn nå. La oss jobbe frimodig med oppdraget!

 

Kilde:  Troens Bevis bladet februar, 2023

 Bli inspirert og få et gratis abonnement på Troens Bevis bladet.

Du kan være med å støtte misjon og gi mennesker nytt håp for sine liv

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter