Gunnar Jeppestøl 70 år

Som tidligere hovedpastor i Filadelfia Vennesla og styremedlem i Troens Bevis har Gunnar Jeppestøl satt store avtrykk med sine lederegenskaper og klare Jesus-sentrerte forkynnelse.

Mandag 2. januar fyller Gunnar Jeppestøl 70 år. Han er fra Vennesla og har hatt sin pastortjeneste i hjembygda. I 32 år var han hovedpastor i den store pinsemenigheten, Filadelfia Vennesla. Han avsluttet sin pastortjeneste i hjemmemenigheten for tre år siden.

I hans pastorperiode vokste menigheten fra 280 medlemmer til rundt 1430 medlemmer, inklusive barn. I løpet av en firemåneders periode i 1991 ble 127 personer døpt. Det er ikke mange pastorer det er forunt en slik vekst i sin pastorperiode.

Gunnar Jeppestøl gikk i bresjen for det flott menighetssenteret som ble bygd i slutten på 1990-tallet. Filadelfia Vennesla har plass til nærmere 1500 personer.

Jesus sa ved en anledning at ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. Gunnar har vært et unntak fra Mesterens ord. Med sitt lune vesen og klare Jesus-sentrerte forkynnelse har han nådd langt ut både på hjemplassen og ellers i landet.

Gunnar har vært en pionertype. I hans pastorperiode ble det bygd en barnehage som kunne ta imot 100 barn. Han var med å starte Musikk Gymnas i bygda, og han gikk i bresjen for Omsorgsskolen i 14 år.

Hans dyktighet og lederegenskaper fanget også andre opp utenfor Vennesla. Det gjorde at han ble leder av Lederrådet i Pinsebevegelsen fra 2003 til 2008. I den forbindelse representerte Gunnar den norske pinsebevegelsen i internasjonale fora.

Gunnar Jeppestøl har vært en venn av Troens Bevis Verdens Evangelisering i alle år. Han har vært taler på mange sommerstevner, og var en nær venn av Aril Edvardsen. Nå har han samme nære relasjon til Rune Edvardsen.

Jeg møtte Gunnar første gang som formann av skolestyre for Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt i Kvinesdal. Han var formann og jeg var nyansatt rektor. Det var i 1997. Fra da av har vi vært nære og gode venner. Vi møtes jevnlig da Gunnar er styremedlem i Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Vi har fått en årlig tradisjon med julebord: Reidun og Gunnar Jeppestøl, Inger Marie og Ole Kristian Iglebæk, Sølvi og Rune Edvardsen og Elsbeth og meg. Julebordet er hos oss. Vi har vært samlet rundt 15 ganger. Det er de samme historier som fortelles, og vi ler så vi nesten sprekker av de samme historiene hver gang. Gode tradisjoner er viktige.

Gunnar du er en god mann! Jeg har dyp respekt for deg som person og for alt det gode du har gjort i Guds Rike.

70 år i dag er ikke det samme som 70 år for 50 år siden – om man har helsa i behold. Du har fortsatt mye godt innabords. Til lykke med gebursdagen og framtiden!

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter