Laget: -Vis interesse for barnas skolehverdag!

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag var en av 23 medinnbydere på høstens konferanse til Kvinner i Nettverk. Laget hadde egen stand, samt seminar om hvordan de unges trosliv utfordres i skolen i dag. Nå jobbes det med et spennende konsept kalt «Grill en Kristen». Møt Josefine M. Pettersen (25), Lagets nye Art Director.

Hva innebærer din jobb som Art Director?
-Jeg jobber hovedsakelig med foto og grafisk design. Blant annet lager jeg roll-up-er, plakater og flyers til ulike arrangementer, i tillegg til å dokumentere hva som skjer på disse arrangementene. Jeg jobber med å utvikle grafiske profiler for konsepter som Laget har, og designer ulike ressursmaterialer.

Hvorfor er dere med her på konferansen?
– Jeg har forstått at de satser mer på aldersgruppen 20-30 i år, og disse ønsker vi å møte her på konferansen. I tillegg vil vi møte foreldre og besteforeldre for å inspirere dem til å være støttespillere i unges skolehverdag til de er ferdige på universitetet.

Hva er hoved rådet dere gir til foreldre og besteforeldre?
– Vi har et seminar under denne konferansen om dette, og vår oppfordring der er at de voksne viser interesse for barnas skolehverdag og oppmuntrer unge til å være helhjertet for Jesus på skolen – at de har et levende forhold til sin tro, og tør å la andre vite om det. Vi informerer dem også om hva som foregår i ungdomskulturen i dagens samfunn, og at unge i dag trenger både forbønn og forbilder.

– I Laget oppmuntrer vi unge til å reflektere over, og være klare på hva de mener og tror, så de kan være helhjertet for Jesus på skolen. Dette vil ikke nødvendigvis si at man må eller bør ytre seg om store, vanskelige temaer på skolen til enhver tid. Her tenker jeg vi trenger Guds visdom til å få ord i rette tid, slik det står i Ordspråkene 25,11:
«Som epler av gull i skåler av sølv er ord som blir talt i rette tid.»

«Grill en kristen»
Laget har også et konsept som heter «Grill en kristen». Dette konseptet skaper et rom for å snakke om tro, sette ord på de vanskelige spørsmålene, og svare på spørsmål fra både kristne og ikke-kristne.

-Som oftest tar en «Grill en kristen» til religionstimene på skolene. I praksis kan skolene bestille en time hvor noen i Laget stiller opp for å svare på spørsmål av ulikt slag. Personlig tenker jeg at dette konseptet er genialt, for både kristne og ikke-kristne får muligheten til å reflektere over sitt eget liv og verden rundt seg.

-Vi har også gitt ut en bok med gode svar, i samarbeid med 20 forfattere, som heter «Grill enn kristen». Denne anbefaler jeg sterkt, uavhengig av om man går på skolen eller ikke, legger Josefine til.

Sagatun ungdomsskole
Dere var også nettopp i Balestrand og besøkte elevene ved skolen som var i nyhetene fordi de ble nektet å låne et klasserom til å samles til bønn og andakt?

-Ja, jeg kom nettopp tilbake fra besøket. I denne saken ser vi hvordan noen elever virkelig står opp for sin tro. Saken er den at kommunedirektøren og Sogndal kommune mente at skolen skulle være livssynsnøytral, mens det faktisk står i opplæringsloven at skolen skal være livssynsåpen. Det er en vesentlig forskjell på disse to begrepene, og kommunens argumenter for å ikke tillate elevene å bruke et rom til å samles for bønn og andakt, blir svake i møte med loven. Det var også stor medieinteresse for akkurat denne saken i Balestrand, med rundt 18 medieoppslag de første 3 dagene, der så godt som alle ga medgang til driften av lokallag, selv Humanetisk Forbund gjorde det. Det skulle bare mangle at vi i Laget dro dit for å vise vår støtte og heie på dem videre!

-Jeg tror det er betryggende for mange elever som er med i skolelag å vite at de ikke er alene om sin tro på skolen. Vi møtte både Malin(15), som er lederen av lokallaget på Sagatun ungdomsskole, i tillegg til resten av lokallaget, og familien til Malin da vi var i Balestrand. I disse samtalene så vi hva det kan bety for enkeltmennesker i en liten bygd å samles på denne måten. Akkurat dette lokallaget har kommet sammen hver uke i flere år, og så blir de plutselig begrenset når de får en ny rektor. Nå har de fått en prøvetid på fire uker til å bruke et rom på skolen, noe som også er merkelig, da de allerede har kommet sammen inne på skolen i flere år.

– Men når jeg ser hvordan Malin og gjengen står opp for sin tro, får jeg tro på fremtiden.

Forbønn
– Elever rundt omkring i Norge trenger forbønn for å tørre å stå opp for det de tror på i sin skolehverdag. Vi i Laget setter også pris på all forbønn og støtte vi kan få i vårt arbeid, så vi med Guds ledelse kan være viktige støttespillere for disse elevene.

Kilde: Troens Bevis bladet, desember 2022.

Se også:

-Vil ha frem gullet blant troende i Norge

Line Kjønigsen: Kunstevangelist

 

Få et gratis abonnement på bladet her 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter