En god middagslur

I dag vil jeg sette søkelyset på at vi alle trenger hvile. Den som bryter de fysiske lover over tid, kan betale en høy pris, skriver Sten Sørensen i månedens leder.

Under mine mange samtaler med Emanuel Minos da jeg skrev biografien om han: «Når sant skal sies …» fikk jeg blant annet høre om viktigheten av en middagslur. Den kjente svenske pinseleder Lewi Pethrus sa for mange år siden til Emanuel Minos: «Hvis du vil ha en god alderdom, begynn og sov middag.» Minos var da i førtiårene. Rådet ble praktisert, og Minos var overbevist om at middagsluren gjorde godt og hjalp ham også i alderdommen. Lewi Pethrus selv ble 90 år gammel og var aktiv hele livet.

Jeg har sovet middag siden jeg var 21 år. Middagsluren har fulgt meg gjennom livet. I Syden har de siesta midt på dagen. Et nødvendig avbrekk på det varmeste tidspunktet på dagen. Jeg tror den pausen gjør godt.

Vi kan ikke arbeide hele tiden. Vi trenger gode pauser der batteriene blir ladet opp. Jeg ser på middagsluren som en hurtiglader. Batteriet blir ladet opp og jeg blir mer effektiv og opplagt den siste delen av dagen.

Ved bryggen i Grimstad står det en morsom plakat som bysbarnet Knut Hamsun blir sitert på: «Et menneske er gammelt fra den dag det begynner å sove middag.»

Jeg er klar over at det er delte meninger om middagsluren. Hamsun og jeg er uenige i den saken.

Å arbeide er en glede og velsignelse. Gud har skapt oss slik. Så er det mennesker som opplever sykdom og andre ting som gjør dem arbeidsufør i kortere eller lengre tid. Disse trenger forståelse og støtte i sin utfordrende hverdag fra oss som er velsignet med god helse.

I dag vil jeg sette søkelyset på at vi alle trenger hvile. Den som bryter de fysiske lover over tid, kan betale en høy pris. Vi er hele mennesker og må ta hensyn til de fysiske behov. Her kommer nødvendigheten av hvile og rekreasjon inn.

Bibelen oppfordrer oss til å hvile: «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg kan finne hvile.» Salme 23, 1.

«Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse. Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern, jeg skal ikke vakle.» Salme 62, 2-3.

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Matt 11, 28.

«I fred vil jeg legge med ned og sove. For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt.» Salme 4, 9.

Å hvile gjør godt og er nødvendig. Foran et nytt virkeår er det en viktig påminnelse.

 

Kilde: Troens Bevis, oktober 2022

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få et gratis abonnement på Troens Bevis bladet

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter