Tror Generasjon Z kan bringe evangeliet tilbake til Vesten

Hva er styrken til den unge generasjonen i dag som er født etter 1996? Etter å ha beskrevet Generasjon Z sine typiske trekk i sitt bidrag til boken Djerv Tro, trekker Pastor og Planetleder Peter Haltorp frem denne generasjonens styrke.

Hva tenker du er den positive siden til vår tids generasjon Z?
-Når vi snakker om typiske trekk med en generasjon er det en generalisering og gjelder selvsagt ikke alle. Foreldrene til generasjon Z har i stor grad fortalt sine barn hvor unike og spesielle de er, og at de har alle muligheter for å lykkes ved å følge drømmene sine. Det gode med dette er at de ikke ser begrensningene rundt seg og ser heller ikke smått på sitt eget bidrag i denne verden. De er selvstendige og uredde i forhold til egne valg, de ønsker ikke å bli satt i noen bås, og er mindre fordomsfulle. De har opplevd store forandringer på kort tid og har evne til å tilpasse seg og finne løsninger uavhengig av omstendighetene. Generasjon Z har fått høre at de må ta en høyere utdannelse for å lykkes, og de er nok mer ambisiøse enn noen generasjon vi har sett før.

Hvordan tror du Gud kommer til å bruke denne generasjonen?
-Veldig mange i denne generasjonen har lyst til å være med å forandre verden. De er i mindre grad enn før opptatt av status og tittel i tradisjonell forstand. De er opptatt av innflytelse og anerkjennelse, spesielt gjennom sosiale medier. Jeg tror denne generasjonen vil våge mer enn noen annen generasjon og bruke metoder og midler vi ikke har tenkt på for et comeback for evangeliet i vesten.

Hvordan tenker du ungdomsarbeid i menighetene bør se ut for å nå vår tids generasjon med unge?
-Det viktigste vi kan gjøre er å legge til rette for møter mellom himmel og jord. Hovedfokuset kan aldri bli flere aktiviteter eller arrangementer. Øystein Gjerme sier ofte at vi er Åndens folk. Det tror jeg på. Vi trenger ungdomsarbeid som er avhengig av Den hellige ånd og som har lært å elske Gud mer enn noe annet. Ungdomsarbeidet må smake og lukte Jesus Kristus, Hans nåde og Hans omsorg for hver enkelt. Så bør ungdomsarbeidet preges av involvering. Hvordan kan flest mulig av ungdommene få eierskap og få brukt og utviklet de gavene de har fått i menigheten?

På tross av utfordringene som Generasjon Z har, tror Peter Haltorp at denne generasjonen kan bringe evangeliet tilbake til vesten. Her fra Planetene under Stevnet i Sarons Dal.

 

Hva tenker du er det viktigste vi som menighet kan gjøre i møte med generasjon Z?
-Det viktigste er å være tydlige på at vi som tilhører eldre generasjoner ønsker å trene, hjelpe og legge til rette for at denne generasjonen skal trives, få vokse og utvikle seg i tro og disippelskap. Hvordan det ser ut i våre menigheter vil variere veldig, men hvis man begynner å snakke om at denne generasjonen er vår prioritet skjer det noe i hjertet som også vil få praktiske konsekvenser. Vi som er ledere må våge å slippe dem til, tro på dem, la de gjøre feil, løfte de fram og vise vei.

Som familie har dere vært med på å lede Planetarbeidet for barn og unge under Sommerstevnet i flere år. Hvilket råd ville du gitt foreldrene i dag?
-Mitt råd til alle i forhold til Sommerstevnet i Sarons dal er å prioritere det. La den uka bli merket av i kalenderen hvert år, og involver deg i arbeidet som frivillig. Vanja og jeg la en 10-års plan for vår familie. Vi skulle sette av hver sommer i Kvinesdal og bidra som medarbeidere. Vi ønsket at våre barn skulle få oppleve hva arbeidet i Sarons dal handler om, treffe andre på samme alder og gi dem en fenomenal uke med Guds nærvær og moro. Nå er våre fire barn blitt større og alle er med som frivillige medarbeidere under stevnet. Nå er det gått over 10 år, og vi er her fortsatt og har bestemt oss for at Sommerstevnet også er Sørlandskirkens stevne. Vi gjør dette sammen.

Les også stykket om Generasjon Z: Hva kjennetegner tiden vi lever i?

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter